Productieve en gemotiveerde werknemers: de sleutel voor een bloeiende organisatie

Voor een organisatie is het altijd belangrijk om de productiviteit en winstgevendheid te evalueren, zo kunnen mogelijke dalingen meteen opgemerkt worden en kan er gezocht worden naar de oorzaak ervan. Een daling in de productiviteit kan voorkomen als er problemen zijn op de werkvloer, dat kan gaan van interne meningsverschillen tot ongemotiveerde werknemers. Mogelijke indicatoren hiervan zijn veelvoudig ziekteverzuim, het niet behalen van doelen, een hoog personeelsverloop of ontevreden klanten.

Op die moment is het natuurlijk belangrijk stappen te ondernemen om deze problemen zo snel en goed mogelijk op te lossen.

Wat je dan kan doen is een vitaliteitsprogramma starten. De vitaliteit medewerkers is essentieel voor een succesvolle organisatie. Het behalen van de organisatiedoelen en het werkplezier erin, hangt af van een vitale organisatie met gemotiveerde, energieke en weerbare werknemers. Een vitaliteitsprogramma meet de bevlogenheid, de productiviteit en de risicoweerbaarheid, dit op het niveau van de individuele werknemer, zowel als voor de teams, afdelingen en het management. Hieruit worden adviezen geformuleerd en kan er een vervolgtraject opgezet worden. Zo wordt er gewerkt aan flexibele, gemotiveerde medewerkers voor een langdurige inzetbaarheid.

Een andere optie is een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) uitvoeren. Een MTO bestaat uit online vragenlijsten die de werknemers dienen in te vullen. De resultaten geven inzicht in de attitude van de werknemers tegenover de organisatie, het werkplezier dat ze ervaren en aspecten als het werkverloop, productiviteit, collega’s en leidinggevenden. Daarnaast biedt het ook een kijk op persoonlijk vlak, er wordt gepeild naar stress, de werkdruk, veiligheid en ziekteverzuim. Deze resultaten worden bezorgd aan het management, zodat zij weten wat er speelt in het bedrijf en wat werknemers belangrijk vinden. Dit geeft hun de mogelijkheid om nog meer in te zetten op sterktes en om zwaktes aan te pakken en zo medewerkers te motiveren en het werkplezier te stimuleren.

Lees tip:  Simpele tips om uw bedrijf efficiënter en correcter te laten werken

Deze twee manieren bieden zo dus een oplossing voor organisaties om de productiviteit van hun werknemers kwalitatief en voor langdurige tijd te verhogen.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *