F-schrift deel B voor groep 8. Rekenzwakke leerlingen werken vanaf groep 5 in de f-lijn, wat gebaseerd is op de einddoelen van fundamentele niveau. Alle leerlingen doen zoveel mogelijk mee aan de leerkrachtgebonden les. Alleen de basisstrategieën koman aan de orde. Verwerking vindt plaats in deze werkboeken. Bevat blok 7Lees meer

F-schrift deel A voor groep 7. Rekenzwakkekinderen werken vanaf groep 5 in de f-lijn, wat gebaseerd is op de einddoelen van fundamentele niveau. Alle kinderen doen zoveel mogelijk mee aan de leerkrachtgebonden les. Alleen de basisstrategieën koman aan de orde. Verwerking vindt plaats in deze werkboeken. Bevat blok 1 t/mLees meer

F-schrift deel A voor groep 8. Rekenzwakkekinderen werken vanaf groep 5 in de f-lijn, wat gebaseerd is op de einddoelen van fundamentele niveau. Alle kinderen doen zoveel mogelijk mee aan de leerkrachtgebonden les. Alleen de basisstrategieën koman aan de orde. Verwerking vindt plaats in deze werkboeken. Bevat blok 1 t/mLees meer