Ondernemingsplan schrijven met Business Model Canvas

Business models worden vaak geschreven aan de hand van het ‘Business Model Canvas’. Dit kan tevens de basis vormen voor het ondernemingsplan. In het ‘Business Model Canvas’ worden de belangrijkste partners, activiteiten en bronnen beschreven, net als de waardepropositie, klantrelaties, kanalen, klantsegmenten, kostenopbouw en inkomstenstromen. In dit artikel wordt uitgelegd hoe dit model kan worden. Je ondernemingsplan of -model is immers van cruciaal belang, bijvoorbeeld voor het werven van investeerders. Om een aantal voorbeelden te noemen, gaan we uit van het opzetten of ontwikkelen van een horecaonderneming.

Waardepositie (value proposition)

Dit onderdeel is belangrijk om eerst uit te leggen. In dit aspect van het ondernemingsmodel wordt toegelicht wat de toegevoegde waarde is voor jouw klanten of gasten. Je legt dus niet uit wat je product inhoudt, maar bijvoorbeeld hoe het de levens van jouw klanten of gasten beter maakt op een onderscheidende manier.

Belangrijkste partners (key partners)

De partners van een horecaonderneming zijn leveranciers en partijen van wie jij diensten afneemt. Denk hierbij aan een horeca groothandel als leverancier en een voorbeeld van diensten die jij afneemt kunnen webdesign zijn, als je dit uitbesteedt. Deze partners moeten bijdragen aan het succes van jouw organisatie.

Belangrijkste activiteiten (key activities)

Dit element gaat over welke activiteiten waarde toevoegen aan je product en je waardepositie versterken. Snelle en vriendelijke service zijn bijvoorbeeld belangrijk in de horeca, maar ook in de activiteiten zul je je moeten onderscheiden.

Belangrijkste middelen (key resources)

Dit zijn de bedrijfsmiddelen die je gebruikt om je waardepropositie te realiseren. Dit kunnen activa, zoals het gebouw en de gezellige inrichting zijn of je gastvrije personeel.

Lees tip:  Wat is VCA VOL?

Kostenstructuur (cost structure)

Partners, activiteiten en middelen zijn bepalend voor de kostenstuctuur van een onderneming. Als je de inkoopkosten laag houdt door bij een voordelige groothandel in te kopen, zal dit bijdragen aan het concurrentievermogen van je zaak. Ga je studenten aannemen voor de bediening? Dan ben je ook redelijk goedkoop uit. Tevens kan apparatuur, zoals een goede horeca koelkast, bijdrage aan je succes.

Klantsegmenten (customer segments)

Een segment is een deel van je doelgroep met heel specifieke kenmerken, zoals psychologische kenmerken. Het is ook belangrijk om deze kenmerken te koppelen aan behoeften en dus jouw aanbod.

Kanalen (channels)

Dit gaat over zowel verkooppunten als marketingkanalen. De laatste is ook weer afhankelijk van de doelgroep. Als je je horecaonderneming richt om 65+-ers, dan is het waarschijnlijk niet tactisch om aan veel online marketing te doen. Dit zal relevanter zijn voor jongere doelgroepen.

Naast je zaak, kun je ervoor kiezen om te gaan samenwerken met een thuisbezorgingsdienst, zodat je een extra afzetkanaal hebt.

Klantrelaties (customer relationships)

In dit onderdeel wordt beschreven hoe de verhouding met de klant tot stand komt en wordt onderhouden. Als je heel verschillende segmenten bedient, zal per segment moeten worden bekeken. Hierin is gastvrijheid en de servicekwaliteit waarschijnlijk weer een cruciaal punt.

Verdienmodel (revenue streams)

Dit gedeelte heeft betrekking tot de prijsstelling, de specificatie van inkomstenbronnen en een verwachting van de opbrengst per product en kanaal. De bepaling van prijzen zal grotendeels afhangen van de inkoop met een marge erbovenop voor loonkosten, vestigingskosten, overheadkosten, winst, etc.

Met bovenstaande punten heb je hopelijk een beeld gekregen wat de elementen voor je ondernemingsmodel of -plan is. Naast het includeren van deze punten, is het van belang dat je creatief en overtuigend schrijft.

Lees tip:  Recruitment science

Heel veel succes met het starten of ontwikkelen van je horecaonderneming!
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *