Excel-functies die je misschien nog niet kent

Excel-functies die je misschien nog niet kent

Inleiding: Wat zijn Excel-functies?

Excel is een spreadsheetprogramma dat kan worden gebruikt om grote hoeveelheden gegevens op te slaan en te analyseren.

Excel-functies zijn de reeks hulpmiddelen die het voor mensen gemakkelijker maken om taken in Excel uit te voeren. Als u bijvoorbeeld het gemiddelde van een kolom in Excel wilt vinden, hoeft u alleen maar de functie Gemiddeld() te gebruiken.

Google Spreadsheets is een online spreadsheettoepassing waarmee u spreadsheets kunt maken en bewerken vanuit uw browser. Het heeft veel van dezelfde functies als Microsoft Excel, zoals ondersteuning voor formules, grafieken en draaitabellen. De Google Spreadsheets-functielijst bevat alle ingebouwde functies in Google Spreadsheets, zoals SUM(), AVERAGE(), MAX(), MIN() etc.

Een Excel-functie begrijpen – Het SUM()-voorbeeld

De SOM-functie is een van de meest gebruikte functies in Excel. Het berekent de som van een reeks cellen of getallen in een array.

De formule SUM() in Excel 2010 werkt door alle waarden binnen een bepaald bereik toe te voegen en de som terug te sturen naar een opgegeven cel.

SUMIF() wordt gebruikt om de som van cellen te berekenen op basis van een voorwaardelijke instructie. Er zijn twee argumenten nodig: een array en criteria die aangeven welke cellen moeten worden opgenomen in de totale berekening.

Voorbeelden van verschillende soorten formules voor elementaire wiskundige berekeningen in Excel

Formules in Excel 2010 zijn heel gemakkelijk te gebruiken. Ze kunnen worden onderverdeeld in drie groepen: basisformules, geavanceerde formules en financiële formules.

Basisformules worden gebruikt voor elementaire wiskundige berekeningen, zoals formules voor optellen en aftrekken. Geavanceerde formules worden gebruikt voor complexere berekeningen, zoals de som van de eerste n natuurlijke getallen of het product van twee matrices. Financiële formules worden gebruikt voor financiële berekeningen, zoals het berekenen van de contante waarde van een lijfrente of het berekenen van afschrijvingen.

Lees tip:  Wat is organisatieontwikkeling?

Excel training

Excel is een vrij gecompliceerd programma. Daarom kan een cursus Excel op eigen niveau goed zijn! Bij westhaghe.com zijn ze gespecialiseerd in het geven van Office-trainingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *