Tijdens de deelttijdopleiding Energieprestaties en duurzaamheid van LOI Hogeschool leer je de energieprestaties van gebouwen optimaliseren. Een waardevolle aanvulling op de vakkennis van professionals in de bouw. € 279.00 Naar de websiteLees meer

Duurzaamheid is een hot topic in de bouwwereld. De korte deeltijdopleiding HBO Duurzaam bouwen van LOI Hogeschool gaat in op alle recente ontwikkelingen. In korte tijd breng je je kennis aantoonbaar op HBO-niveau. € 329.00 Naar de websiteLees meer

Met de deeltijdcursus Bouwprojectmanagement van de LOI leer je een bouwproject opzetten, projectmatig werken en projectteams samenstellen. Na afloop kun je terecht als projectleider van bouwprojecten of werken bij een woningbouwcoöperatie of architectenbureau. € 119.00 Naar de websiteLees meer

De deeltijdopleiding HBO Bouwkundig schetsen en tekenen van LOI Hogeschool leert je om bouwkundige schetsen uitwerken en lezen. In korte tijd beschik je over aantoonbare kennis en vaardigheden op HBO-niveau. € 329.00 Naar de websiteLees meer

De deeltijdcursus Algemene bouwkunde van de LOI behandelt o.a. de wet- en regelgeving in de bouwkunde, Nederlandse woningbouw en constructieleer. Deze cursus is een prima opstap naar een meer gespecialiseerde bouwopleiding. € 129.00 Naar de websiteLees meer

Het korte HBO-programma Bouwprojectmanagement van LOI Hogeschool (deeltijd) biedt in korte tijd kennis op HBO-niveau en behandelt de aanpak en beheersing van bouwprojecten. Zeer praktijkgericht, inclusief vakliteratuur en begeleiding. € 279.00 Naar de websiteLees meer

De korte deeltijdopleiding HBO BIM modelleren van LOI Hogeschool biedt in korte tijd kennis op HBO-niveau. Je leert wat BIM is, wat de voor- en nadelen zijn en wat er komt kijken bij de implementatie van BIM. € 329.00 Naar de websiteLees meer

Het korte HBO-programma Inleiding bouwfysica van LOI Hogeschool (deeltijd) gaat o.a. in op energiehuishouding, duurzaamheid en de gezondheid van de verschillende gebruikers. Studeer flexibel thuis, met begeleiding door ervaren professionals. € 329.00 Naar de websiteLees meer

Het korte HBO-programma Wiskunde en statistiek van LOI Hogeschool (deeltijd) biedt in korte tijd de benodigde wiskundige kennis voor bijvoorbeeld een technische opleiding op HBO-niveau. € 329.00 Naar de websiteLees meer

Het korte HBO-programma Algemene bouwkunde van LOI Hogeschool (deeltijd) is bestemd voor iedereen die in zijn werk te maken heeft met bouwprocessen en op HBO-niveau basiskennis op wil doen over bouwkunde. € 329.00 Naar de websiteLees meer

Met de LOI-cursus Inleiding bouwfysica (deeltijd) doe je grondige basiskennis op van de bouwfysische aspecten van het bouwproces. Na afloop kun je de natuurkundige aspecten praktisch toepassen op de eigenschappen van gebouwen. € 119.00 Naar de websiteLees meer