Deze spellenstandaard maakt het eenvoudiger om de opdrachtkaarten goed neer te leggen. Voor de zelfcontrole draai je de standaard om en je ziet gelijk of je het goed hebt gedaan. Standaard behorend bij de spellen: Audio-lotto | Beginklank (523067) Audio-lotto | Middenklank (523068) Audio-lotto | Eindklank (523069) Klap het woordLees meer

Een goede voorbereiding op het leren lezen van groep 3. Klap het woord is een spel rond lettergrepen. Bekijk de afbeelding op voorzijde van de opdrachtkaart en klap het juiste aantal lettergrepen. Hoeveel keer heb je geklapt? Controleer op de achterzijde of je het goed hebt gedaan. Inhoud: 40 beeldkaartjes.Lees meer

Het Babbelspel (vernieuwde editie) nodigt kinderen/ volwassenen uit door op een speelse manier inzicht te krijgen in sociale vaardigheden en deze te oefenen aan de hand van alledaagse opdrachten. Het is een positief spe, waarbij aandacht is voor het onderwerp pesten. Overkoepelende thema’s: beleefdheid, assertiviteit, goede manieren, inlevingsvermogen, sociale vaardigheden, taalontwikkeling,Lees meer