Plusschrift voor groep 3 bij Alles telt. Naast de pluspagina’s in het leerlingenboek is er voor de zeer goede en snelle rekenaar het plusschrift. Uitdagende stof met rekenpuzzels, doordenkertjes, raadsels e.d. . Dit plusschrit is aanvullend op het werkschrift.Een methode voor groep 1 t/m 8 met aandacht voor de rekenvaardigheidLees meer

Deel 5 voor groep 7 van Stenvertblok realistisch. Wordt per stuk geleverd.Jouw kind wat extra laten oefenen op het gebied van rekenvaardigheid als goede voorbereiding op groep 3 met de realistische rekenblok van Stenvert. De Stenvertbloks realistisch hebben alle oefenstof ingebed in een realistische context of in een voorstelbare fantasiewereld.Lees meer

Superkommagetallenkampioen kan ingezet worden vanaf groep 6. Wordt per stuk geleverd. Superkommagetallenkampioen laat kinderen oefenen met decimale getallen. Dit werkboek is de opvolger van kommagetallenkampioen en gaat heel wat stappen verder. Er zijn oefeningen in de vorm van spelvormen, kleuroefeningen, meetopdrachten en met de getallenlijn. Geschikt voor kinderen vanaf groepLees meer

Perfecte rekentrainer, met daarop de 4 basisbewerkingen optellen aftrekken vermenigvuldigen en delen. Je kunt oefenen op 5 niveaus. Met 50.000 voorgeprogrammeerde opgaven is er genoeg te oefenen. Elk goed antwoord geeft je een ster, en bij vijf goede antwoorden krijg je een smiley. Dat wordt rekenen met een lach. € 17.19Lees meer

Werkboek deel B1 voor groep 3 bij Rekenrijk. Bevat blok 7,8 en 9. De onderdelen meer & weer zitten in groep 3 in het werkboek opgenomen. Per les komt 1 rekenonderwerp aan bod en is er 1 stategie. Het hoofdaccent ligt op het optellen en aftrekken t/m 10 memoriseren. WordtLees meer

Oefen met de getallenlijn. Welke getallen ontbreken? Hoeveel punten heb je gewonnen op de hinkelbaan? En hoeveel knikkers heb je gewonnen? Echte sommetjes met handige voorbeelden erbij om je te helpen tellen. Voor als je net leert rekenen! Met dit unieke spelsysteem controleert je kind zelf of het de opdrachtenLees meer