Gevoelens zijn voor veel kinderen lastig om onder woorden te brengen. De Emoscoop (opvolger van het Huis vol gevoelens en axen) is een educatieve set die het mogelijk maakt bezig te zijn rond gevoelens. De materialen en spelvormen leveren daarvoor de nodige prikkels. Tegelijk vormen deze Emoscoop-activiteiten het vertrekpunt voorLees meer

Vincent en ik ben niet bang, over een jongen die gepest wordt.  Voor Vincent is school net als survivallen: je weet nooit precies wanneer je welke ramp kunt verwachten, dus je kunt je maar beter goed voorbereiden. Hij kent het SAS Survival Handboek dan ook uit zijn hoofd. En hijLees meer

Inhoud: 100 groepsspelen voor kinderen van 6 t/m 12 jaar om individuele en onderlinge problemen op te lossen. Om kinderen te helpen bij het omgaan en overwinnen van angst, agressie, onzekerheid en andere problemen die voortkomen uit het dagelijks sociaal verkeer. Zo zijn er hulpverleningsspelen, samenwerkingsspelen, spelen om met agressieLees meer

Blij, verdrietig, boos en bang. Dat zijn de 4 emoties waarmee jonge kinderen vaak in aanraking komen. Door te dobbelen en de bijbehorende kaartjes erbij te pakken, kan je je kind uitdagen om te praten over zijn gevoelens en die van andere kinderen.Het emotiespel laat kinderen in aanraking komen metLees meer

Het Babbelspel (vernieuwde editie) nodigt kinderen/ volwassenen uit door op een speelse manier inzicht te krijgen in sociale vaardigheden en deze te oefenen aan de hand van alledaagse opdrachten. Het is een positief spe, waarbij aandacht is voor het onderwerp pesten. Overkoepelende thema’s: beleefdheid, assertiviteit, goede manieren, inlevingsvermogen, sociale vaardigheden, taalontwikkeling,Lees meer