Domino op het gebied van breuken.Het oud Hollandse spel domino kent iedereen. Maar ken je ook deze breukenvariant? Door deze breukendomino te spelen, krijg je meer inzicht in breukensommen. Dit domino spel is vooral goed inzetbaar wanneer je kennis wilt maken met de basis principes van breuken. Naast de gebruikelijkeLees meer

Blokboek metriek stelsel voor groep 7. Wordt per stuk geleverd. Hierin komen oppervlakte, vierkante meter en vierkante decimeter, rekenen met halfjes en het berekenen van inhouden aan bod.Rekenen met eenheden en maten als tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur is niet voor elk kind heel gemakkelijk.Lees meer