Plusschrift voor groep 3 bij Alles telt. Naast de pluspagina’s in het leerlingenboek is er voor de zeer goede en snelle rekenaar het plusschrift. Uitdagende stof met rekenpuzzels, doordenkertjes, raadsels e.d. . Dit plusschrit is aanvullend op het werkschrift.Een methode voor groep 1 t/m 8 met aandacht voor de rekenvaardigheidLees meer

Alle taalonderwerpen die in groep 7 aan bod komen, zijn samengevat in het werkboek Zelfstandig Taal. In Zelfstandig Taal 7 moet het kind wel voldoende kennis hebben van de grammatica voordat hij of zij aan de opgaven kan beginnen. Daarom staat aan het begin van dit blokboek een beknopte uitlegLees meer

Deel 5 voor groep 7 van Stenvertblok realistisch. Wordt per stuk geleverd.Jouw kind wat extra laten oefenen op het gebied van rekenvaardigheid als goede voorbereiding op groep 3 met de realistische rekenblok van Stenvert. De Stenvertbloks realistisch hebben alle oefenstof ingebed in een realistische context of in een voorstelbare fantasiewereld.Lees meer