Werkboek deel 5 voor groep 5 bij Wizwijs. Wordt per stuk geleverd. Werkboek deel 5 voor groep 5 bij Wizwijs. Per blok werkt jouw kind met een werkboek en een oefenboek. Dit werkboek is in full colour. De laatste pagina’s bestaan uit een spel en er is een ouderpaginga waaropLees meer

F-schrift deel B voor groep 8. Rekenzwakke leerlingen werken vanaf groep 5 in de f-lijn, wat gebaseerd is op de einddoelen van fundamentele niveau. Alle leerlingen doen zoveel mogelijk mee aan de leerkrachtgebonden les. Alleen de basisstrategieën koman aan de orde. Verwerking vindt plaats in deze werkboeken. Bevat blok 7Lees meer