Denkwerk, Allerlei deel 1 biedt opdrachten waarbij het logisch denken wordt gestimuleerd.  Vind je kind begrijpend lezen lastig en zoek je een werkboek waarmee je dit kan oefenen, dan is Denkwerk zeer geschikt. Denkwerk leert omgaan met het verwerven, verwerken en interpreteren van informatie. Vaardigheden als goed kijken, zorgvuldig lezen,Lees meer

De Hulpwaaier Hoogbegaafdheid dient als naslagwerk op school, in de begeleiding, maar ook thuis. In overzichtelijke secties komen onderwerpen aan de orde als kenmerken van hoogbegaafdheid, consequenties van hoogbegaafdheid in het algemeen, en specifiek voor de diverse schoolomgevingen ((s)bo envo), belonen en straffen, strategieën, overeenkomst en verschillen met ADHD enLees meer

Dit Z-oefenboekje biedt uitdagende taken ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Het bestaat o.a. uit: een kennismaking met talen zoals Engels, Frans, Duits en Spaans, het maken van berekeningen met schaal, figuren en afstanden, het tekenen van grafieken en het schrijven van een tekst. Om thuis zelfstandig mee te oefenenLees meer

Bij deze wereldberoemde puzzel liggen uitdaging en frustratie dicht tegen elkaar bij een poging om de kubus op te lossen. Er zijn miljarden combinaties, maar slechts één oplossing is de juiste! Leeftijd: vanaf 8 jaar  Aantal spelers: 1 speler Al meer dan 30 jaar de bekendste puzzel aller tijden: de originele Rubik’s kubus! De kubus heeftLees meer

Dit blokboek omvat zestien hoofdstukken met steeds tien vraagstukken, waarbij bewust gekozen is voor open vragen. Er is namelijk per vraag ruimte om de berekeningen op te schrijven. Het gaat hierbij niet alleen om het juiste antwoord, maar om de oplossingsstrategie. Deze kan soms op een cijfermatige wijze verkregen worden, danLees meer

De Piramide breuken niveau 2 oefent het optellen van breuken. Bevat 36 elementen.Op een andere manier oefenen met breuken kan met deze Piramide. Rekenpiramide niveau 2 van delen oefent het optellen van breuken. Bij Piramide legt jouw kind de driehoekige kaarten tegen elkaar volgens de dominoregels. Opgaven en uitkomsten moetenLees meer