Alle taalonderwerpen die in groep 7 aan bod komen, zijn samengevat in het werkboek Zelfstandig Taal. In Zelfstandig Taal 7 moet het kind wel voldoende kennis hebben van de grammatica voordat hij of zij aan de opgaven kan beginnen. Daarom staat aan het begin van dit blokboek een beknopte uitlegLees meer

Blokboek ontleden voor groep 7/8. Wordt per stuk geleverd.Vind jouw kind ontleden ook zo moeilijk? Met dit blokboek wordt er eerst uitleg gegeven over zinsontleden en woordbenoemen. Daarna volgen er gerichte oefeningen. In het eerste deel van het boek komen met name de zinsdelen aan de orde, van de persoonsvormLees meer

Alle taalonderwerpen die in groep 4 aan bod komen, zijn samengevat in het werkboek Zelfstandig Taal. Hierin gaat het kind letters tellen en krijgt hij/zij opgaven over lidwoorden, klinkers, rijmwoorden en voorzetsels. Er zijn leerzame opdrachten over lettergrepen, vergrotingen/verkleiningen en het maken van zinnen. Het kind kan tevens aan deLees meer

Alle taalonderwerpen die in groep 5 aan bod komen, zijn samengevat in het werkboek Zelfstandig Taal. Hierin staan opgaven over verkleinwoorden, zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en tegenstellingen. Het kind leert welke woorden bij elkaar horen, wanneer bijvoorbeeld een aa of een a in een woord gebruikt moet worden en gaat hij/zijLees meer

Alle taalonderwerpen die in groep 8 aan bod komen, zijn samengevat in het werkboek Zelfstandig Taal. Ook in Zelfstandig Taal 8 is gewenst dat het kind alle grammatica goed beheerst. Er zijn oefeningen met betrekking tot de persoonsvorm, zwakke, sterke- en onregelmatige werkwoorden, het voltooid deelwoord en het gezegdeonderwerp. VerderLees meer

Alle taalonderwerpen die in groep 6 aan bod komen, zijn samengevat in het werkboek Zelfstandig Taal. Hierin staan opgaven over persoonsvormen, synoniemen, voegwoorden en zelfstandige naamwoorden. Verder zijn er veel herhalingsoefeningen met betrekking tot lettergrepen, tegenstellingen en verkleinwoorden. Het kind leert daarnaast om meervoud van woorden te maken, te ontdekkenLees meer