Oefen met de getallenlijn. Welke getallen ontbreken? Hoeveel punten heb je gewonnen op de hinkelbaan? En hoeveel knikkers heb je gewonnen? Echte sommetjes met handige voorbeelden erbij om je te helpen tellen. Voor als je net leert rekenen! Met dit unieke spelsysteem controleert je kind zelf of het de opdrachtenLees meer

Aanvulset met 50 gele balletjes voor de individuele splitsbox voor de leerlingen. U krijgt geleverd: 50 gele balletjes voor de splitsbox Splitsbox is een leer- en hulpmiddel bij de splitsoefeningen tot 10. Er is een grote klassikale splitsbox, individuele splitsbox voor de kinderen en splitskaartjes. Splitsbox dient apart besteld te worden :Lees meer

Blokboek metriek stelsel voor groep 7. Wordt per stuk geleverd. Hierin komen oppervlakte, vierkante meter en vierkante decimeter, rekenen met halfjes en het berekenen van inhouden aan bod.Rekenen met eenheden en maten als tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur is niet voor elk kind heel gemakkelijk.Lees meer

Oefen het getalbeeld met het kralensnoer tot 100. Met deze kralensnoeren krijg je meer inzicht in getalstructuren, het oefenen van gestructureerd tellen en het oefenen van het optellen en aftrekken. Afhankelijk van de hoeveelheidkralen loopt het getalbeeld tot 20, 30 of 100. De kralen hebben een doorsnede van ø 10Lees meer

In tegenstelling tot de blanco kaart met getallenlijn biedt deze getallenlijn slechts een ledige getallenlijn. Alleen de basislijn van een getallenlijn wordt weergegeven. Naar eigen inzicht kan je hier diverse oefeningen meedoen en met een uitwisbare stift er getallen bij kunnen plaatsen. € 3.15 Naar de websiteLees meer

Werkboek Hoofdrekenen tot 100.000 voor groep 7. Wordt per stuk geleverd. Hoofdrekenen lastig, niet door aan de slag te gaan met dit werkboek hoofdrekenen tot 100.000.Het oefent intensief het optellen en aftrekken tot 100.000. Het optellen en aftrekken tot 100, 1000 en 10.000 wordt onderhouden. Daarnaast komen onder andere deLees meer