Rekenmakkers zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen die moeite hebben met rekenen. De bloks bevatten samenwerken-pagina’s en zelfstandig-oefenpagina’s. Er wordt hulp op maat geboden en er kan doelgericht geremedieerd worden. Sluit aan op de lesstof die in dat leerjaar wordt behandeld. Online (via http://antwoordenz.thiememeulenhoff.nl/) vind je alle antwoordboekjes in pdf-vorm. € 10.00 NaarLees meer

Schrijf getallen op van 0 t/m 1000 met een whiteboardstift op deze getallenlijn. Je kan ook alleen de tientallen. Weet jij het getal 43 te vinden op deze getallenlijn? De getallenlijn tot 100 kan ingezet worden om de rekenvaardigheid van je kind t/m 100 te vergroten. Klassikale getallenlijn tot 100,Lees meer

Abacus met 5 posities van elk 20 kralen. Voor een beter inzicht in de getallenstructuur. Oefen plaatswaarde, optellen en aftrekken en het visualiseren van (grote) getallen. Laat het principe van het ‘lenen’ van de volgende kolom zien. De kralen die niet gebruikt worden verdwijnen achter het houten tussenschot. Deze abacusLees meer

Een hulpmiddel waarbij je jouw kind een houvast biedt om de basis in de structuur van getallen eigen te maken. Met een uitwisbare stift kan je de getallen noteren en diverse oefeningen/mogelijkheden met deze getallenlijn kunnen ontstaan. De honderdtallen staan al op de getallenkaart gedrukt. Deze getallenlijn gaat tot 1000.Lees meer

Gelijkwaardige torens biedt zowel de breuk-, komma- als procentnotatie. Bestaat uit 51 delen.Deze rekentorens zijn geschikt voor het verkennen en vergelijken van breuken, decimalen en procenten. Met deze torens kan jouw kind basis berekeningen maken en begrijpen. Gelijkwaardige torens biedt zowel de breuk-, komma- als procentnotatie. Bestaat uit 51 delen.Lees meer