PE Risicomanagement Cyberrisk Technologie is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven en voegt veel waarde toe aan bedrijven, dit gaat echter niet zonder risico’s gepaard. Ook criminelen hebben technologie omarmd en regelmatig is er in de media te horen van cyber-aanvallen en misbruik van digitale systemen metLees meer

Register casemanagement verzuim Het verzuimproces is complex geworden, waarin wet- en regelgeving en vele actoren (bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, UWV, leidinggevenden, medewerker etc.) betrokken zijn. Dit vraagt om een regisseur die (klant-) organisaties adviseert, begeleidt en stuurt op het resultaat. Een resultaat waarbij de schadelast voor organisaties zo klein mogelijk is, maarLees meer

Bedrijfskundige leergang voor Verzuim- en inkomensspecialisten (basis) Organisaties hebben te maken met (hoge) schadelast door verzuim. Bij de aanpak hiervan laten zij zich bijstaan door professionals die de problematiek vanuit hun eigen specialisme benaderen. Vaak is deze insteek bedrijfs – medisch of juridisch. Veelal ontbreekt daardoor het vermogen om verzuimLees meer

Wat is de impact van Prinsjesdag op de inkomensverzekeringen? Welke maatregelen neemt het kabinet voor 2020? Met welke veranderingen moeten werkgevers, werknemers en zelfstandigen rekening houden? Zijn er plannen voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers of komt er een ander (mini-)stelsel? Direct na Prinsjesdag zet Walter Lammerse alle ins &Lees meer

LEESPROBLEMEN EN DYSLEXIE Leerlingen met leesproblemen zijn belemmerd in hun functioneren op school. Daarom is het belangrijk dat je dyslexie op de basisschool in een vroeg stadium signaleert en risicoleerlingen begeleidt, soms zelfs al voordat het formele leesonderwijs begint. Vroegtijdige en effectieve interventies dragen bij aan betere leerresultaten en hetLees meer

Persoonlijke Financiële Planning (FFP) Als financieel planner geef je particuliere klanten, ondernemers en/of directeur-grootaandeelhouders (dga’s) inzicht in hun inkomens- en vermogensstructuur. Ook geef je advies over hun persoonlijke financiële planning. De opleiding Persoonlijke Financiële Planning (FFP) leidt jou op tot gecertificeerd lid van de Federatie Financieel Planners. Met de titelLees meer

IT-auditing Geautomatiseerde informatievoorziening wordt steeds belangrijker.  Dit is niet alleen het geval binnen organisaties maar ook binnen de maatschappij. Het is dus belangrijk dat al die informatiesystemen goed functioneren. Deze post hbo it auditing leidt je op om dit te kunnen beoordelen. Als IT-auditor kun je na gedegen vaktechnisch onderzoek een assuranceLees meer

Assetmanagement voor openbare ruimte Asset management is het optimaal en systematisch beheren van fysieke bedrijfsmiddelen ofwel assets. Ook voor het beheren van assets in de openbare ruimte komt professioneel assetmanagement steeds meer in beeld. Maatschappelijke ontwikkelingen en de komst van nieuwe normen stellen eisen aan de organisatie, haar processen enLees meer

LEERGANG VAKBEKWAAMHEID BEWEGINGSONDERWIJS Afgestudeerden van de pabo zijn sinds 2001 niet langer bevoegd om bewegingsonderwijs te geven aan de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool. De opleiding Leergang Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs leidt tot een brede bevoegdheid waardoor je bevoegd bent om gymles te geven aan alle groepen inLees meer

PROFESSIONALISERING SCHOOLLEIDERS – OMGAAN MET VERSCHILLEN Schoolleiders primair onderwijs (PO) die zich in het Schoolleidersregister hebben geregistreerd als directeur primair onderwijs (RDO) dienen zich binnen 4 jaar na hun registratie te herregistreren. Dit kan door zich verder te professionaliseren op 3 van de 7 thema’s die het schoolleidersregister hiervoor verplichtLees meer

Recruitment De Nederlandse economie groeit hard en dat is terug te zien in het aantal banen. 1 miljoen – zoveel vacatures zullen er volgens het UWV in de komende jaren ontstaan. Veel organisaties hebben moeite om de goede mensen aan te trekken. Kandidaten kunnen tegenwoordig kiezen uit een groot aanbodLees meer