Veiligheid in chemisch-analytische laboratoria

Veiligheid in chemisch-analytische laboratoria

Denkt u dat er meer te verbeteren valt aan de veiligheid in uw laboratorium? Tijdens de cursus Veiligheid in chemisch-analytische laboratoria maakt u kennis met alle veiligheidsaspecten, voorschriften en aandachtspunten die daarbij een rol spelen. Daarmee vergroot en handhaaft u de veiligheid bij de dagelijkse werkzaamheden in uw laboratorium.

Doelgroep

De cursus Veiligheid in chemisch-analytische laboratoria is bedoeld voor (hoofd)analisten, medewerkers en hoofden van analytische en chemische laboratoria. U werkt en denkt op minimaal mbo-niveau. U wilt de risico’s op uw werkplek kunnen beoordelen en weten wat u moet doen om deze risico’s te beheersen. Deze veiligheidsopleiding is ook geschikt als u werkt in een milieulaboratorium, in de voedings- en genotsmiddelenindustrie, de chemische industrie of de klinische chemie.

Werkvorm

U krijgt lezingen over de belangrijkste veiligheidsrisico’s in laboratoria. Met praktijkoefeningen leert u deze risico’s te beoordelen. De nadruk ligt hierbij op chemische stoffen. Onderdelen van de cursus Veiligheid in chemisch-analytische laboratoria zijn onder andere:

  • prioriteren van risico’s;
  • toepassen van een brongerichte aanpak;
  • interpreteren van veiligheidsinformatie en material safety data sheets.

Daarnaast wordt ook het veilig gebruik van zuurkasten en oog- en nooddouches behandeld.

Resultaat

Na de cursus Veiligheid in chemisch-analytische laboratoria kunt u de werkzaamheden op uw werkplek beoordelen op allerlei veiligheidsaspecten. Ook weet u deze aspecten te toetsen aan de interne en externe voorschriften. Daarnaast kunt u maatregelen formuleren om deze risico’s te beheersen. Daar waar u maatregelen niet zelf kunt treffen, weet u welke mogelijkheden er zijn om externe hulp in te schakelen. U kunt na deze cursus goed en veilig werken in uw laboratorium.

€ 645.00

Naar de website

Post Author: