Taalcoördinator

TAALCOÖRDINATOR

Hoe kunnen we de kwaliteit van het onderwijs op het gebied van geletterdheid en taalvaardigheid op onze school versterken? Hoe zet ik onderzoek in om vragen te kunnen beantwoorden over bijvoorbeeld de verhoging van onderwijsopbrengsten? Hoe komen we als school tot een breed gedragen taalbeleid? Wat hebben mijn collega’s nodig om hun taalonderwijs te verbeteren? Hoe enthousiasmeer ik mijn team voor taalonderwijs? Een taalcoördinator kan antwoord geven op deze vragen en levert hiermee een wezenlijke bijdrage aan de schoolontwikkeling ten aanzien van taal.

DOELGROEP

De opleiding Taalcoördinator is bedoeld voor leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs met enkele jaren ervaring en affiniteit met taalonderwijs.

WERKVORM

Gedurende de opleiding wordt voortdurend een koppeling gemaakt van de theorie naar de eigen praktijk en vice versa. Tevens wordt aandacht besteed aan de individuele professionele ontwikkeling als taalcoördinator.

U zal gericht aan de slag gaan met het verbeteren van het taalonderwijs, daarom is het van belang dat de schoolleiding vanaf het begin hierbij betrokken is.

RESULTAAT

Als taalcoördinator vervult u een spilfunctie binnen uw school of bestuur op het gebied van taalonderwijs. Een taalcoördinator bewaakt en bevordert de kwaliteit van het taalonderwijs. Daarnaast bent u een vraagbaak voor de collega’s en tevens stimulator op het gebied van taal en taalonderwijs. Op deze wijze draagt u bij aan een kwaliteitsverbetering van het taalonderwijs op uw eigen school of binnen het bestuur.

€ 2660.00

Naar de website

Post Author: