Strategie en Business Innovatie

Strategie en Business Innovatie: Een strategische keuze

Het vermogen om in te spelen op veranderingen in de markt bepaalt het uiteindelijke succes van uw organisatie. Creativiteit en innovatie zijn daarbij onmisbaar. Aan de hand van het Business Model Canvas brengt u uw organisatie in kaart. Wat is het business model van uw organisatie? Wat zijn de strategische doelstellingen? en hoe verhouden deze zich tot de dynamiek van de markt waarin u zich bevindt?

Duurzame strategie

De volgende stap is het signaleren van trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op uw organisatie en deze te vertalen naar vernieuwde klantwaarden. Eén reeds bekende ontwikkeling is duurzaamheid. Verschillende soorten organisaties gaan anders om met het ontwikkelen, implementeren en evalueren van hun duurzame strategie. Welke rol speelt u daarin? En zijn uw persoonlijke duurzaamheidsdoelstellingen in lijn met die van uw organisatie?

Nieuwe ontwikkelingen

De strategie van een organisatie wordt beïnvloed door nieuwe technologieën en de manier waarop informatie en kennis wordt gebruikt om prestaties te verbeteren. Hoe draagt u met uw afdeling bij aan het behalen van strategisch voordeel? Waardevolle materie die in deze opleiding zeker aan bod komt.

Doelgroep

U denkt en werkt minimaal op hbo-niveau en u heeft ten minste drie jaar relevante werkervaring. U heeft behoefte aan meer actuele en inhoudelijke kennis op het gebied van strategie en innovatie. In uw rol als manager of adviseur wilt u bijdragen aan duurzame innovatie en het vernieuwen van klantwaarden.

Het maakt niet uit in welke sector of branche u werkzaam bent.

Werkvorm

Uw persoonlijke ontwikkeling staat centraal. Het team aan docenten, coaches en opleidingsmanagers begeleidt u in het bereiken van uw eigen doelen. De theorie wordt toegepast op uw eigen business case. U leert het beste uit uzelf te halen en past het direct toe in uw organisatie. De interactie met andere deelnemers werkt inspirerend in het uitwisselen van kennis en ervaringen. Zo levert uw studie direct resultaat op! Ook uw persoonlijk leiderschap zal zich ontwikkelen, dit onderdeel komt ruimschoots aan bod.

Verdiepen en verbreden bij Avans+

Strategie en Business Innovatie is ook onderdeel van onze postbachelor opleiding Bedrijfskundig Management. Voor elk vraagstuk wat u heeft, bieden wij een passende module. U kunt steeds vanuit een andere invalshoek op uw eigen vraagstuk(ken) voortborduren. Avans⁺ biedt u zo een programma op maat.

Resultaat

U zult na de opleiding Strategie en Business Innovatie merken dat u beter in staat bent om de strategische doelstellingen van uw organisatie te doorgronden en door te vertalen naar duurzame innovatie.. U kunt uw keuzes hierin goed onderbouwen, wat uw positie versterkt. U doorziet de wisselwerking tussen strategie en uitvoering. U brengt steeds vaker tactische inzichten in die de organisatie verder helpen en een antwoord bieden op actuele vraagstukken.

€ 2500.00

Naar de website

Post Author: