Soft controls

Soft controls

Steeds meer auditors en controllers zijn zich ervan bewust dat gedrag van mensen een grote rol speelt bij het ‘in control’ zijn van mens en organisatie. Soft controls zijn dus erg belangrijk bij het realiseren van de organisatiedoelen. De postbacheloropleiding Soft controls (ontwikkeld in samenwerking met Auditing & Consulting Services ACS) helpt u bij het beoordelen en onderzoeken van soft control.

Doelgroep

U bent auditor (financial, operational of IT), accountant (accountant in business, interne accountant, overheidsaccountant), controller, toezichthouder of onderzoeker. U heeft enige relevante werkervaring en wilt meer weten over auditing en gedrag in organisaties.

Werkvorm

U doet kennis op, verkrijgt inzicht en ontwikkelt vaardigheden om gedrag te beoordelen en te onderzoeken. Interactieve colleges, cases, spelvormen, leeropdrachten, reflectie en presentatie van uw eigen opdrachten vormen de basis van deze opleiding Soft controls. Naast het bestuderen van de literatuur werkt u in kleinschalige teams cases uit. U brengt eigen praktijksituaties in en deelt kennis en ervaringen met andere deelnemers.

Het afsluiten van de opleiding Soft controls

U rondt de opleiding Soft controls af met een verdediging en discussie over opgestelde auditontwerpen ten overstaande van uw mededeelnemers en docenten.

Resultaat

Na de opleiding Soft control kunt u het management op relevante en juiste wijze inzicht verschaffen over het gedrag in de organisatie. U kunt verschillende onderzoeksmethoden toepassen, zowel vanuit de rol van auditor, controller als onderzoeker.

€ 4995.00

Naar de website

Post Author: