Rekencoördinator

REKENCOÖRDINATOR PRIMAIR ONDERWIJS

Hoe is het gesteld met de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs op onze school? Hoe gaan we om met leerlingen met dyscalculie? Hoe dagen we sterke rekenaars uit? Een rekencoördinator kan antwoord geven op deze vragen en levert hiermee een wezenlijke bijdrage aan de schoolontwikkeling ten aanzien van rekenen-wiskunde.

DOELGROEP

De opleiding Rekencoördinator is bedoeld voor leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs met enkele jaren ervaring en affiniteit met reken-wiskundeonderwijs.

WERKVORM

Bij aanvang van de opleiding vindt een intakegesprek plaats. Tussentijds wordt er een voortgangsassessment gepland en na afloop van de opleiding een eindassessment.

Gedurende de opleiding wordt voortdurend een koppeling gemaakt van de theorie naar de eigen praktijk en vice versa. De centrale vraag is steeds: ‘hoe pas ik het geleerde toe in de praktijk?’ Tevens wordt aandacht besteed aan de individuele professionele ontwikkeling als rekencoördinator.

RESULTAAT

Als rekencoördinator vervult u een spilfunctie binnen uw school of bestuur op het gebied van reken-wiskundeonderwijs. Een rekencoördinator bewaakt en bevordert de inhoudelijke kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs. In overleg met de directie ontwerpt u rekenbeleid of schrijft u een rekenverbeterplan.

Daarnaast draagt u bij aan het realiseren van het beleid op reken-wiskundegebied. U bent gespecialiseerd in het vormgeven van interactief, rijk en uitdagend rekenonderwijs. Tevens bent u in staat collega’s te ondersteunen, inspireren en adviseren bij hun werkzaamheden op het gebied van rekenen. Als professional werkt u aan uw eigen gecijferdheid en aan uw kennis en inzichten in de vakdidactiek.

€ 2700.00

Naar de website

Post Author: