Register adviseur duurzame inzetbaarheid

REGISTERADVISEUR DUURZAME INZETBAARHEID

Duurzame inzetbaarheid (DI) is een belangrijk onderwerp binnen HR. Het speelt in op maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen. Duurzame inzetbaarheid gaat niet alleen om gezondheidsmanagement of vitaliteit, maar ook om flexibiliteit, mobiliteit en cultuur en .

DOELGROEP

Deze opleiding is opgezet voor personeelsfunctionarissen, casemanagers, preventiemedewerkers, arbo-deskundigen, bedrijfsfysiotherapeuten, organisatiekundigen, bedrijfskundigen en arbeidsdeskundigen. Ook als u zich veel bezighoudt met gezondheidsmanagement, ziekteverzuim, verzuimreductie, kennismanagement en mobiliteitsvraagstukken is dit een interessante opleiding voor u.

WERKVORM

De opleiding brengt wetenschappelijke ontwikkelingen naar uw dagelijkse praktijk. U leert theorie (model duurzame inzetbaarheid) en vertaalt die naar uw eigen organisatie. Tijdens interactieve bijeenkomsten past u de opgedane kennis via opdrachten direct toe. We stimuleren het leren van elkaar door samen te werken aan praktijkcasussen en we dagen u uit mee te denken over de praktijkvragen van uw mededeelnemers.

BELEID DUURZAME INZETBAARHEID VERTALEN NAAR DE PRAKTIJK

Tijdens de opleiding voert u een business project uit waarin u voor uw organisatie onderzoek doet naar de risico’s op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Dit project sluit u af met een advies over interventies die leiden tot betere inzetbaarheid van medewerkers. Ervaren docenten begeleiden u in de vertaling naar uw dagelijkse praktijk. Ze begeleiden u met de inhoud van het business project en leren u hoe u kunt zorgen dat uw beleid duurzame inzetbaarheid daadwerkelijk in de praktijk uitgevoerd wordt. De opleiding verdient zich met een goed plan voor duurzame inzetbaarheid medewerkers dus direct terug in de praktijk.

RESULTAAT

Na het afronden van deze opleiding maakt u vanuit de strategie van een organisatie een analyse die leidt tot een integraal beleid duurzame inzetbaarheid. U maakt hiervoor gebruik van bestaande en nieuw te ontwikkelen ken- en stuurgetallen. U maakt inzichtelijk welke interventies noodzakelijk zijn op korte en op lange termijn om duurzame inzetbaarheid te realiseren. Daarbij heeft u interventies tot uw beschikking die u zowel op medewerkersniveau, teamniveau als organisatieniveau kunt inzetten. Het resultaat is dat de inzetbaarheid van medewerkers verhoogd wordt, met als gevolg een toename van de productiviteit en/of afname van kosten voor de organisatie. Daarnaast wordt u opgenomen in het register consultant duurzame inzetbaarheid (RCDI®). U mag daardoor de titel RCDI® dragen.

DUURZAME INZETBAARHEID MEDEWERKERS

Door te blijven meten kunt u de effecten van interventies vertalen naar toegevoegde waarde voor uw organisatie en vervolgens bijsturen waar nodig. U heeft vaardigheden ontwikkeld om dit beleid duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie succesvol te implementeren en te borgen. Uw organisatie kan gelijk aan de slag met het bevorderen van duurzame inzetbaarheid en bespaart daarmee direct kosten.

€ 6995.00

Naar de website

Post Author: