Psychiatrische problemen identificeren

Psychiatrische problemen identificeren

Zorgverleners en hulpverleners krijgen steeds vaker te maken met complexe problematiek. Cliënten hebben niet alleen psychosociale en medische problemen, maar ook psychiatrische problemen, zoals angsten en depressies. Het is belangrijk dat u hun klachten tijdig herkent en zorgt voor de juiste opvolging. Dit verbetert de kwaliteit van de zorg en voorkomt dat problemen chronisch worden.

Doelgroep

U heeft een relevante hbo-opleiding, zoals MW of SPH en u werkt als zodanig in de praktijk. Of u heeft een passend mbo-diploma en beschikt over een hbo-werk- en denkniveau op basis van overige opleidingen en ervaring. U wilt weten welke mogelijkheden er zijn om cliënten met psychiatrische problemen te herkennen en te behandelen.

Tijdens de opleiding heeft u een werkplek als hulpverlener, waarin de begeleiding van cliënten centraal staat. U werkt bijvoorbeeld als praktijkondersteuner binnen een huisartsenpraktijk.

Werkvorm

De module Psychiatrische problemen identificeren is competentiegericht en de werkervaring van u en andere deelnemers wordt zo veel mogelijk in het programma geïntegreerd. Onze docenten hebben allemaal praktijkervaring en ondersteunen u in het leerproces via persoonlijke coaching, intervisie en interactieve en innovatieve leermiddelen.

U leert de theoretische kennis en praktische vaardigheden volgens de laatste richtlijnen van het Trimbos-instituut. In de opleiding zijn ook gesprekstechnieken opgenomen in het kader van onder andere de oplossingsgerichte methodiek en de systemische benadering. U rondt de theorie af met een tentamen en een eindopdracht binnen het thema: ‘hoe profileer ik mijn kwaliteiten in de ketenzorg?’

Resultaat

U bent bekend met de diverse psychiatrische stoornissen waar u als hulpverlener mee te maken kunt krijgen. U heeft uw kennis over de meest voorkomende stemmingsstoornissen, angsten en persoonlijkheidsstoornissen verdiept. U herkent de stoornis, kunt opvolging bieden en weet wanneer u moet doorverwijzen. Verder kent u de richtlijnen, behandelingen en begeleidingsmethoden van het Stepped Care Model en heeft u uw gespreksvaardigheden verder ontwikkeld. Daarnaast bent u bekend met de indeling van psychiatrische stoornissen via internationaal vastgestelde criteria voor het stellen van psychiatrische diagnoses: DSM.

€ 2050.00

Naar de website

Post Author: