Professionalisering schoolleiders – Omgaan met verschillen

PROFESSIONALISERING SCHOOLLEIDERS – OMGAAN MET VERSCHILLEN

Schoolleiders primair onderwijs (PO) die zich in het Schoolleidersregister hebben geregistreerd als directeur primair onderwijs (RDO) dienen zich binnen 4 jaar na hun registratie te herregistreren. Dit kan door zich verder te professionaliseren op 3 van de 7 thema’s die het schoolleidersregister hiervoor verplicht heeft gesteld. Omgaan met verschillen is één van deze thema’s. Avans+ heeft voor dit thema een interessante opleiding ontwikkeld waarbij u zich op een praktische manier verder ontwikkelt op dit onderwerp.

DOELGROEP

Geregistreerde schoolleiders die dieper in willen gaan op het ontwikkeling van onderwijs dat is afgestemd op de ontwikkeling van talenten en leerbehoeften van de leerlingen. En die willen leren hoe, in samenwerking met hun team, daar vorm en inhoud aan kan worden gegeven binnen hun school. 

WERKVORM

Uitgangspunt is uw eigen beroepspraktijk. U wordt nieuwe kennis aangereikt op het gebied van leerbehoeften van leerlingen. Op basis daarvan wordt u gevraagd om onderzoeksopdrachten uit te voeren binnen uw eigen praktijksituatie, om de nieuwe stof te internaliseren. U werkt in groepen om individuele leervragen, leerdoelen en eigen casuïstiek te bespreken. U maakt gebruik van action learning. Op deze manier doet u ervaring op door nabootsing van ‘realistische’ situaties.

RESULTAAT

Na het volgen van deze opleiding:

  • Bent u in staat om een visie op passend onderwijs en opbrengstgericht werken te ontwikkelen en deze samen met uw team te vertalen naar het onderwijs binnen uw school. 
  • Bent u in staat om de leercyclus van uw school in te zetten bij het continueren en verbeteren van het omgaan met verschillen.
  • Bent u in staat om met uw team nieuwe kennis op het gebied van passend onderwijs te ontwikkelen.
  • Bent u in staat om de verschillen tussen uw teamleden effectief te benutten en daarmee bij te dragen aan een ontwikkelingsgerichte teamcultuur.

€ 1700.00

Naar de website

Post Author: