Professionalisering schoolleiders – Leidinggeven aan verandering

PROFESSIONALISERING SCHOOLLEIDERS – LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING

Geregistreerde schoolleiders primair onderwijs (PO) dienen zich binnen 4 jaar na hun registratie te herregistreren. Dit kan door zich verder te professionaliseren op 3 van de 7 thema’s die het schoolleidersregister hiervoor verplicht heeft gesteld. Leidinggeven aan verandering is één van de thema’s. Avans+ biedt u voor dit thema een interessante en praktijkgerichte opleiding aan.

DOELGROEP

Geregistreerde schoolleiders die willen leren hoe onderwijsinhoudelijke en bedrijfsmatige veranderingen binnen hun organisatie op een duurzame en planmatige wijze kunnen worden aangepakt. Zij willen kennis opdoen over verschillende verandermethoden die zij in kunnen zetten om hun eigen persoonlijke veranderstijl effectiever te maken.

WERKVORM

Uitgangspunt is uw eigen beroepspraktijk. Om uw initiatief, verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid te bevorderen worden diverse werkvormen en leerstrategieën gehanteerd. Op individueel niveau zal de rode lijn gevormd worden door uw individuele leervragen en de door u ingebrachte casuïstiek uit uw eigen praktijk. Op groepsniveau zijn de bijeenkomsten behalve door de inhoudelijke lijn ook door een verscheidenheid aan didactische werkvormen en begeleiding met elkaar verbonden.

RESULTAAT

Na het volgen van deze opleiding:

  • Bent u in staat om zelf met een passende visie vorm te geven aan veranderingen.
  • Heeft u inzicht in de werkwijze en impact van de voornaamste veranderstrategieën.
  • Heeft u een beeld van uw eigen veranderstijl en weet u uw stijl effectiever te maken door de nieuwe kennis die u heeft opgedaan.
  • Bent u in staat om de impact te analyseren van de diverse strategieën op betrokkenheid, eigenaarschap en mogelijke weerstanden en bent u in staat om op basis hiervan gemotiveerd een veranderstrategie te kiezen.
  • Bent u in staat om deze veranderstrategieën toe te passen op uw eigen situatie.

€ 1700.00

Naar de website

Post Author: