Professionalisering schoolleiders – Kennis en kwaliteitsontwikkeling

PROFESSIONALISERING SCHOOLLEIDERS – KENNIS EN KWALITEITSONTWIKKELING

Geregistreerde schoolleiders primair onderwijs (PO) dienen zich binnen 4 jaar na hun registratie te herregistreren. Dit kan door zich verder te professionaliseren op 3 van de 7 thema’s die het schoolleidersregister hiervoor verplicht heeft gesteld. Kennis en kwaliteitsontwikkeling is één van de thema’s. Avans+ biedt u voor dit thema een interessante en praktijkgerichte opleiding aan.

DOELGROEP

Geregistreerde schoolleiders die de kwaliteitsontwikkeling binnen hun organisatie structureel willen verankeren en de lerende houding van leerkrachten hierbij willen bevorderen.

WERKVORM

Uitgangspunt is uw eigen beroepspraktijk. We bieden u actuele kennis die u d.m.v. interessante werkvormen en leerstrategieën toepast binnen uw eigen beroepspraktijk. Op individueel niveau wordt de rode lijn gevormd door uw individuele leervragen en de door u ingebrachte casuïstiek uit uw praktijk. Op groepsniveau worden de contactdagen verbonden door een gezamenlijke inhoudelijke leerlijn. 

RESULTAAT

Na het volgen van deze opleiding:

  • Kent u de principes van strategisch kwaliteitsmanagement en bent u in staat deze effectief toe te passen binnen uw organisatie en de effecten hiervan te meten;
  • Bent u in staat om een stakeholdersanalyse uit te voeren en te rangschikken op mate van relevantie en importantie; 
  • Bent u in staat een visie te formuleren op leren. Vanuit een integrale visie kunt u leer- en verbeterpunten formuleren op individueel, team en organisatieniveau;
  • Weet u welke randvoorwaarden te creëren voor een lerende organisatie. 

€ 1700.00

Naar de website

Post Author: