Professionalisering schoolleiders – In relatie staan tot de omgeving

PROFESSIONALISERING SCHOOLLEIDERS – IN RELATIE STAAN TOT DE OMGEVING

Geregistreerde schoolleiders primair onderwijs (PO) dienen zich binnen 4 jaar na hun registratie te herregistreren. Dit kan door zich verder te professionaliseren op 3 van de 7 thema’s die het schoolleidersregister hiervoor verplicht heeft gesteld. In relatie staan tot de omgeving is één van de thema’s. Avans+ biedt u voor dit thema een interessante en praktijkgerichte opleiding aan.

DOELGROEP

Geregistreerde schoolleiders die hun school en zichzelf helder willen positioneren in duurzame partnerschappen tussen hun school en voor hun school relevante partijen in de omgeving.

WERKVORM

Uitgangspunt is uw eigen beroepspraktijk. We bieden u actuele kennis en instrumenten aan die u kunt aanwenden bij de ontwikkeling van duurzame relaties in uw omgeving. In de bijeenkomsten delen de deelnemers de uitwerkingen van praktijkopdrachten en scherpen hun eigen werk aan. In de bijeenkomsten staat kennisverwerving, -verwerking en -deling centraal. De bijeenkomsten zijn gevarieerd opgezet en er wordt gebruik gemaakt van afwisselende actieve werkvormen.

RESULTAAT

Na het volgen van deze opleiding:

  • Bent u in staat om een omgevingsanalyse van de omgeving van uw school te maken en van daaruit een waardenprofiel van uw school samen te stellen.
  • Bent u in staat om vanuit dit waardenprofiel de missie en visie te formuleren ten aanzien van de maatschappelijke positie van uw school.
  • Heeft u een beeld van wat dit betekent voor uw rol als extern gericht schoolleider.  
  • Bent u in staat om vanuit een bewuste strategie de dialoog aan te gaan met uw omgeving en effectieve samenwerkingsrelaties aan te gaan.   

€ 1700.00

Naar de website

Post Author: