Praktische statistiek met Excel 2 voor methodevalidatie

Praktische statistiek met Excel 2 voor methodevalidatie

Een goede statistische verwerking van meetgegevens wordt steeds belangrijker op laboratoria. Niet alleen omdat nieuwe analysemethoden steeds meer meetgegevens genereren, maar ook door de strenger wordende kwaliteitseisen van klanten en de groeiende aandacht voor validatie van analyseapparatuur.

Doelgroep

U bent laboratoriummedewerker of engineer met minimaal een mbo-opleiding. U heeft in uw dagelijkse praktijk te maken met de statistische kant van validatieprocessen. U heeft de cursus Praktische statistiek met Excel 1 voor kwaliteitscontrole gevolgd of heeft die voorkennis op een andere manier opgedaan. U heeft behoefte aan een praktijkgerichte cursus.

Werkvorm

Deze cursus statistiek heeft een unieke aanpak. Onze jarenlange ervaring heeft geleerd dat veel oefenen met statistische vraagstukken essentieel is voor het slagen van de cursus. Voor het maken van oefeningen krijgt u daarom veel gelegenheid. Dat doet u in Excel, omdat iedereen dat pakket ter beschikking heeft. Bovendien biedt Excel veel handige tools voor statistische bewerkingen. Naast het toepassen van Excel leert u in deze cursus ook spreadsheets voor uw eigen situatie te ontwerpen.

Dagindeling

In de eerste 2 dagen van de cursus Praktische statistiek met Excel 2 voor methodevalidatie herhalen we kort het onderdeel toetsen uit deel 1. Daarna breiden we dat onderdeel verder uit. De derde dag van de cursus vindt een aantal weken later plaats. In de tussentijd maakt u zelfstudieopdrachten. Zo leert u de theorie toe te passen op uw eigen werksituatie. De derde dag bespreken we de opdrachten en de eerste ervaringen op uw laboratorium. De cursus wordt gegeven door ervaren docenten.

Resultaat

Na het volgen van de cursus Praktische statistiek met Excel 2 voor methodevalidatie kunt u:

  • het verschil tussen validatie van een toestel en van een methode aangeven;
  • verschillende statistische parameters voor de validatie van een methode uitrekenen en interpreteren;
  • relevante statistische testen toepassen (onder andere t-test, f-test);
  • spreadsheets voor de toepassing en berekening van bovenstaande testen en parameters opstellen.

€ 1680.00

Naar de website

Post Author: