Praktijkverpleegkundige in de verstandelijk gehandicaptenzorg (PVG)

Praktijkverpleegkundige in de verstandelijk gehandicaptenzorg

Verstandelijk gehandicapten worden binnen de zorg erkend als specifieke doelgroep. Zij hebben daarom eigen artsen: de arts verstandelijk gehandicapten (AVG). Nu de taken van deze artsen anders worden verdeeld, ontstaat er een toename in de vraag naar deskundige verpleegkundigen, die specifiek zijn opgeleid voor het werken in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Goed moment dus om uzelf te verdiepen in het aanbod van opleidingen gehandicaptenzorg. De praktijkverpleegkundige is bij uitstek degene die deze ondersteuning kan bieden. U krijgt in deze verstandelijk gehandicaptenzorg opleiding dan ook handvatten om deze rol op u te nemen en vanuit een geïntegreerde visie de functie zelfstandig in te vullen.

Doelgroep

De opleiding Praktijkverpleegkundige in de verstandelijk gehandicaptenzorg richt zich op praktijkverpleegkundigen die hun rol willen professionaliseren. U heeft behoefte aan meer gespecialiseerde kennis op het gebied van verstandelijk gehandicaptenzorg, medische kennis en verpleegkundige interventies. Daarnaast wilt u uw communicatieve vaardigheden versterken. U heeft een werk- of stageplek nodig voor minimaal 8 uur per week in de verstandelijk gehandicaptenzorg of bij een vergelijkbare organisatie.

Toelatingsassessment opleiding gehandicaptenzorg

Deze opleiding gehandicaptenzorg is bedoeld voor BIG-geregistreerde verpleegkundigen met hbo verpleegkunde. Heeft u niet het juiste opleidingsniveau en wilt u toch deelnemen? Dan dient u een toelatingsassessment te doen. Lees meer over dit assessment of neem contact op met de opleidingsmanager voor een persoonlijk en vrijblijvend advies.

Werkvorm

Deze opleiding gehandicaptenzorg is competentiegericht opgezet. Uw eigen werkervaring en die van de andere deelnemers wordt zo veel mogelijk in het programma geïntegreerd. We ondersteunen u in het leerproces met docenten uit de praktijk, persoonlijke coaching, intervisie en interactieve en innovatieve leermiddelen. U rondt iedere module af met een toets of opdracht, zodat u kunt aantonen dat u de gewenste competenties heeft ontwikkeld.

Resultaat

U bent een goed onderlegde praktijkverpleegkundige die is gespecialiseerd in het werken met verstandelijk gehandicapten. U loopt vooruit op de AVG-arts door triage en vraagverheldering. U kunt onder andere medewerkers en mantelzorgers coachen en consulten verlenen. Ook kunt u zelfstandig gezondheidsvoorlichting geven, individueel en in een groep.

U heeft zich ontwikkeld op het gebied van vakinhoudelijk handelen en communicatie met verstandelijk beperkten en hun netwerk. Daarnaast kunt u effectiever organiseren en samenwerken met andere disciplines. U kunt op een succesvolle en professionele manier invulling geven aan uw functie als praktijkverpleegkundige in de verstandelijk gehandicaptenzorg.

€ 5995.00

Naar de website

Post Author: