Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ)

Praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ)

Met de komst van de basis GGZ is er een duidelijke toename van vragen in de eerste lijn van cliënten met psychische en psychiatrische klachten of ziektebeelden. De huisarts vervult hierin een poortwachtersrol én een regisserende rol. Hij vraagt hierbij ondersteuning van de praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ. Een praktijkondersteuner die coördineert, voorlichting kan geven, cliënten kortdurend kan behandelen en begeleiden en via triage en screening kan doorverwijzen.

Aansluiting op de praktijk van de POH GGZ

Als praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ onderhoudt u contact met andere hulpverleners in de eerste lijn. Cliënten krijgen hierdoor sneller de hulp die ze nodig hebben. Lijkt dit u wel wat? Kies dan voor onze post hbo POH GGZ. U leert hoe u zelfmanagement bij cliënten stimuleert en hoe u door voorlichting preventief te werk kunt gaan. De opleiding POH GGZ sluit aan op de toenemende vraag naar goed opgeleide praktijkondersteuners huisartsenzorg GGZ.

Doelgroep

U heeft een afgeronde opleiding op bachelorniveau, zoals Maatschappelijk Werk, Psychologie, Orthopedagogiek, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, HBO-Verpleegkunde of B-Verpleegkunde en u heeft al enkele jaren praktijkervaring.

Bent u als gediplomeerd sociaal psychiatrisch verpleegkundige geïnteresseerd in deze opleiding, dan kunt u deelnemen aan de POH GGZ opleiding voor SPV.

Stageplaats POH GGZ opleiding

Tijdens de opleiding POH-GGZ heeft u een werk- of stageplek voor minimaal 4 tot 8 uur per week nodig. Het gaat om een stageplaats als praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ in een huisartsenpraktijk, zorgnetwerk of een gelijkwaardige zorgomgeving.

Vergoeding voor de opleiding POH GGZ

De voorwaarden om een vergoeding te krijgen zijn per ziektekostenverzekeraar verschillend. We adviseren u om voorafgaand aan de POH GGZ opleiding goed navraag te doen wat voor uw werkgebied van toepassing is.

Toelatingsassesment POH-GGZ opleiding

Heeft u niet het juiste opleidingsniveau en wilt u toch deelnemen? Dan dient u een toelatingsassessment te doen. Lees meer over dit assessment of neem contact op met de opleidingsmanager voor een persoonlijk en vrijblijvend advies.

Werkvorm

De POH-GGZ opleiding is competentiegericht opgezet. Het programma start met een persoonlijk intakeassessment. In een gesprek worden de resultaten van uw testen op het gebied van persoonlijkheid en communicatiestijlen besproken. In combinatie met het competentieprofiel van de POH-GGZ ontstaat zo een duidelijk persoonlijk ontwikkelplan (POP). Dit vormt de basis voor de module Professionele rolontwikkeling binnen de opleiding POH GGZ.

Praktijkgerichte opleiding POH-GGZ

Uw werkervaring en die van de andere deelnemers wordt zo veel mogelijk in het programma geïntegreerd. We ondersteunen u in het leerproces met docenten uit de praktijk, persoonlijke coaching, intervisie, en interactieve en innovatieve leermiddelen. U maakt tijdens de POH GGZ opleiding diverse portfolio-opdrachten waarin u uw praktijkervaring integreert. U rondt de opleiding af met een toets en een eindopdracht, waarbij u de verworven competenties in een gesimuleerde praktijksituatie demonstreert.

Resultaat

Na de POH-GGZ opleiding herkent u de meest voorkomende stoornissen in de eerste lijn en kunt u cliënten zelf begeleiden. Met uw actuele kennis over wetgeving, beleid en kwaliteitszorg levert u een bijdrage aan de inhoudelijke ontwikkeling van uw functie. Kortom, u kunt succesvol en professioneel invulling geven aan uw functie als praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ.

€ 4595.00

Naar de website

Post Author: