Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ) voor SPV

Praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ) voor SPV

De praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ) ondersteunt de huisarts in de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg. Cliënten krijgen daardoor sneller de kwalitatieve zorg die ze nodig hebben. U helpt de huisarts bovendien om zijn regie in de eerstelijns GGZ te vergroten. Na deze POH opleiding zorgt u voor een verbetering van de integrale gezondheidszorg. U zorgt daarbij voor de nodige afstemming binnen de keten van zorg voor cliënten met psychische en psychiatrische problemen.

Doelgroep

U heeft een afgeronde opleiding Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige (SPV) en u heeft al enkele jaren praktijkervaring. Tijdens deze POH opleiding heeft u een werk- of stageplek voor minimaal 4 uur per week nodig. Het gaat om een stageplaats als praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ in een huisartsenpraktijk, zorgnetwerk of een gelijkwaardige zorgomgeving.

Toelatingsassesment POH opleiding GGZ voor SPV

Heeft u niet het juiste opleidingsniveau en wilt u toch deelnemen? Dan dient u een toelatingsassessment te doen. Lees meer over dit assessment of neem contact op met de opleidingsmanager voor een persoonlijk en vrijblijvend advies.

Werkvorm

De opleiding POH is waar mogelijk competentiegericht opgezet. We vinden het belangrijk dat uw eigen werkervaring en die van de andere deelnemers zo veel mogelijk in het programma geïntegreerd wordt. We ondersteunen u in het leerproces met docenten uit de praktijk, persoonlijke coaching, intervisie en interactieve en innovatieve leermiddelen.

Toetsing opleiding POH GGZ voor SPV

U sluit diverse onderwerpen af met een toets of opdracht, zodat u kunt aantonen dat u de gewenste competenties heeft ontwikkeld. U rondt de opleiding af met een eindopdracht waarbij u de verworven competenties in een gesimuleerde praktijksituatie demonstreert.

Resultaat

Na deze POH opleiding herkent u de meest voorkomende stoornissen in de eerste lijn en kunt u zelf cliënten begeleiden. U kunt op de juiste manier het gesprek aangaan binnen een consult, een relatie met de cliënt opbouwen en individuele en groepsvoorlichting geven. Met uw actuele kennis over wetgeving, beleid en kwaliteitszorg levert u een bijdrage aan de inhoudelijke ontwikkeling van uw functie. U kunt bovendien beter netwerken en neemt de verantwoordelijkheid voor uw professioneel handelen. Kortom, u kunt succesvol en professioneel invulling geven aan uw functie als praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ.

€ 1995.00

Naar de website

Post Author: