Praktijkondersteuner en Praktijkverpleegkundige in de huisartsenzorg (POH/PVK)

Praktijkondersteuner/ Praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (POH/PVK)

Na de diagnose van de huisarts begeleiden praktijkverpleegkundigen/praktijkondersteuners cliënten in het omgaan met hun chronische aandoening, zoals diabetes mellitus, cardiovasculair risicomanagement, astma of COPD. Deze zorg vindt plaats tijdens spreekuren waarin voorlichting centraal staat. De opleiding POH/PVK (voorheen VHP/POH-S) helpt u bij het succesvol uitvoeren van deze taak met specifieke aandacht voor medische theorie, consultvoering, voorlichting en motiverende gespreksvoering. Deze opleiding POH/VPK biedt u de juiste basis voor de functie praktijkondersteuner/ praktijkverpleegkundige huisartsenzorg.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor BIG-geregistreerde verpleegkundigen met hbo verpleegkunde als vooropleiding. U wilt uw functie van praktijkondersteuner somatiek huisartsenzorg/ praktijkverpleegkundige (POH/PVK) verdiepen of verbreden. Deze opleiding is ook geschikt wanneer u zich wilt voorbereiden op deze functie. Tijdens deze POH-S opleiding heeft u een werk- of stageplek voor minimaal 8 uur per week bij een huisartsenpraktijk.

Toelatingsassesment opleiding POH of PVK

Heeft u niet het juiste opleidingsniveau en wilt u toch deelnemen? Dan dient u een toelatingsassessment te doen. Lees meer over dit assessment of neem contact op met de opleidingsmanager voor een persoonlijk en vrijblijvend advies. Doktersassistenten volgen na hun toelating een extra module.

Werkvorm

De opleiding POH en PVK is waar mogelijk competentiegericht opgezet en uw eigen werkervaring en die van de andere deelnemers is zo veel mogelijk geïntegreerd. Onze docenten met praktijkervaring ondersteunen u in het leerproces middels persoonlijke coaching en intervisie. U maakt gebruik van interactieve en innovatieve leermiddelen.

Toetsing POH en PVK opleiding

U sluit iedere module af met een toets of opdracht, zodat u kunt aantonen dat u de gewenste competenties heeft ontwikkeld. De modules astma/COPD en diabetes mellitus/cardiovasculair risicomanagement sluit u af met een eindopdracht.

Resultaat

Deze opleiding POH en PVK geeft u de mogelijkheid om als praktijkondersteuner/ praktijkverpleegkundige huisartsenzorg te werken. U kunt onder andere zelfstandig een spreekuur opzetten en uitvoeren volgens de NHG-standaarden. Bijvoorbeeld voor diabetes mellitus type 2, cardiovasculair risicomanagement en astma of COPD.

U heeft uw inhoudelijke kennis vergroot en uw persoonlijke prestaties zijn verbeterd. U kunt samenwerken met de huisarts en u kunt zelfstandig uw werkzaamheden organiseren. U heeft handvatten gekregen voor het opzetten van een spreekuur voor een nieuwe doelgroep en u kunt een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg. Kortom, u kunt succesvol en professioneel invulling geven aan uw functie als praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner in een huisartsenpraktijk.

€ 7245.00

Naar de website

Post Author: