Persoonlijke en professionele ontwikkeling in het laboratorium

Persoonlijke en professionele ontwikkeling in het laboratorium

Voor het succesvol uitoefenen van uw functie zijn niet alleen kennis en technische vaardigheden van belang. Communiceren en samenwerken zijn minstens zo belangrijk voor succes. Heeft u  de ambitie om uzelf verder te ontwikkelen en wilt u vanuit uw talenten een waardevolle bijdrage leveren aan uw organisatie? Deze opleiding bestaat uit 5 modules, die onder bepaalde voorwaarden ook als zelfstandige cursus te volgen zijn. De opleiding biedt u de kennis en vaardigheden waarmee u uw rol binnen de organisatie optimaal kan invullen.

Doelgroep

U werkt minimaal op hbo-niveau en bent een gemotiveerde hoofd-, research- of analist, scientist, supervisor, onderzoeker, projectmedewerker of -leider of laboratoriummanager.

U wilt zich persoonlijk verder ontwikkelen en wel zo dat het direct aansluit bij uw eigen werksituatie. U vindt het bovendien prettig dat u daarbij wordt gecoacht. Wij bieden deze opleiding speciaal aan voor professionals in een laboratoriumomgeving. Door herkenning van casussen en eigen praktijkvoorbeelden is er meer interactie mogelijk met vakgenoten.

Om te bepalen waar uw ontwikkelkansen liggen, dient u vooraf een toelatingsassessment te doen. Dit assessment wordt gevolgd door een intakegesprek waarin uw persoonlijke leerpunten voor de opleiding worden geformuleerd.

Werkvorm

Gedurende de gehele opleiding wordt u intensief begeleid door uw coach en de docenten. Zij komen allen uit de beroepspraktijk, waardoor uitstekend de koppeling tussen theorie en praktijk wordt gelegd. Aan de hand van gelezen literatuur en de geleerde theorie voert u persoonlijke opdrachten uit. Tijdens de bijeenkomsten worden deze opdrachten door u gepresenteerd. Deelnemers en de docenten geven vervolgens feedback op uw presentatie. Per module kan de werkvorm verschillen.

Resultaat

De theorieën, methodes, technieken en vaardigheden die u na het volgen van deze opleiding beheerst, stellen u in staat om zowel op persoonlijk als professioneel vlak te ontwikkelen. U kunt de nieuw opgedane kennis en vaardigheden inzetten om tot aanzienlijke verbeteringen te komen, die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de organisatie.

€ 6395.00

Naar de website

Post Author: