Oriëntatie op leiderschap

Oriëntatie op leiderschap

Leerkrachten geven dagelijks leiding aan een groep kinderen en werken samen met collega’s. Het leraarschap vraagt competenties waarvan er een aantal in de basis overeenkomt met die van een leidinggevende. Waarom niet eens onderzoeken of leidinggeven aan een school iets voor u is? Het aantal coördinerende leidinggevende taken en functies in het primair onderwijs is nog steeds groeiende. Dat is ook logisch want het onderwijs wordt steeds complexer en scholen worden groter. Het beeld van één leidinggevende per school verdwijnt. Het spreiden van leiderschap is een belangrijk item voor de toekomst. Daarnaast is door de grote uitstroom van gepensioneerde schoolleiders op dit moment, de vraag naar nieuwe schoolleiders steeds groter.

Leidinggeven binnen het primair onderwijs is een uitdagende opdracht. Leerkrachten die willen onderzoeken of leidinggeven iets voor hen is, bieden we een kort oriëntatietraject op leiderschap aan. Hiermee krijgt u beter zicht op wat schoolleiderschap is en op uw eigen leidinggevende capaciteiten.

Doelgroep

Deze oriëntatie op leiderschap is bedoeld voor leerkrachten en coördinatoren die willen onderzoeken of ze zich verder willen ontwikkelen tot leidinggevende in het onderwijs.

Werkvorm

U bestudeert zelfstandig de leerstof, formuleert leervragen en bereidt u actief voor op de bijeenkomsten, waarin u uw inzichten deelt met de docent en de andere deelnemers. Uw praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt de basis voor de discussie en interactie met elkaar. U kunt op niveau sparren met mededeelnemers over kansen voor uw organisatie en vakgebied.

Naast de informatie en begeleiding die u ontvangt vanuit de opleidingsdocent(en) is het leren van en met elkaar het uitgangspunt binnen de opleiding. Daarnaast is er veel aandacht voor uw eigen professionele houding en gedrag. Hieraan wordt gewerkt door iedere bijeenkomst te reflecteren op het eigen handelen.

Resultaat

Na het volgen van het oriëntatietraject heeft u beter zicht op wat schoolleiderschap is en op uw eigen leidinggevende capaciteiten.

€ 1995.00

Naar de website

Post Author: