Methodeontwikkeling in de HPLC

Methodeontwikkeling in de HPLC

Ontwikkeling van nieuwe HPLC methoden op R&D laboratoria, maar ook bij de implementatie van nieuwe methoden op QC laboratoria vereist nieuwe vaardigheden. In deze cursus leert u een systematische aanpak om nieuwe methoden op te zetten. Met alle facetten die daarbij komen kijken.

Doelgroep

U bent (hoofd)analiste, medewerker of hoofd op een laboratorium. U beschikt over bachelorniveau en heeft kennis en ervaring op het gebied van HPLC. U heeft bijvoorbeeld de cursus Inleiding in de HPLC (niveau 1) gevolgd.

Deze cursus is ook geschikt als u werkt in een milieulaboratorium, in de voedings- en genotmiddelenindustrie, de chemische industrie of de klinische chemie.

Werkvorm

Aan de hand van een checklist leert u op een systematische manier een methode opzetten, door enerzijds te kijken naar de fysisch-chemische eigenschappen van verbindingen en anderzijds naar de variabelen binnen HPLC. Tijdens de tweede dag gaat u een methode ontwikkelen aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Op de derde dag wordt daarbij ook software ingeschakeld.

Resultaat

Na afloop van deze cursus kunt u de uitgangspunten voor een goede HPLC-methode formuleren. U kunt HPLC methodes opzetten volgens een systematische aanpak, rekeninghoudend met de eisen van uw kwaliteitssysteem. U kunt de geleerde methodieken toepassen in uw eigen laboratorium.

€ 1825.00

Naar de website

Post Author: