Masterclass Strategisch en bedrijfskundig HRM

Masterclass Strategisch en bedrijfskundig HRM

Van u als HR-professional verwacht het management dat u bedrijfskundig uw HR-beleid en de benodigde interventies onderbouwt. Uw HR-beleid is een duidelijke meerwaarde voor de organisatiestrategie. Gekozen HR-interventies dient u goed te meten en verantwoorden. Deze aspecten van bedrijfskundig en strategisch HR komen in deze masterclass aan bod. U kunt dit direct toepassen binnen uw eigen organisatie. Na deze masterclass spreekt u de taal van het management.

Werkveldadviesraad HRM

Voor onze hr opleidingen is de werkveldadviesraad HRM opgericht. Deze adviesraad heeft als doel actuele ontwikkelingen in het hr vakgebied in een vroeg stadium te signaleren en te implementeren in onze opleidingstrajecten. De adviesraad adviseert Avans+ hoe onze hr opleidingen nog beter kunnen aansluiten bij de actuele ontwikkelingen.

Doelgroep

U beschikt over een bachelordiploma en heeft ruime ervaring binnen HRM. Uw werkzaamheden voert u voornamelijk uit op tactisch niveau en u heeft de ambitie om door te groeien naar een meer strategische functie.

Werkvorm

Professionals met ruime praktijkervaring begeleiden u tijdens deze masterclass. De bijeenkomsten zijn zeer interactief dus u leert van zowel de docenten als van de andere deelnemers. Door samen te werken aan businesscases en mee te denken over de praktijkvragen van andere deelnemers, profiteert u van elkaars kennis en ervaring. Wat u tijdens de bijeenkomsten leert, kunt u direct toepassen binnen uw eigen organisatie.

Businesscase HR

Tijdens deze masterclass werkt u aan een integrale HR-businesscase voor uw eigen organisatie. Uiteraard ondersteunen onze docenten u daarbij. Daarnaast besteden we veel aandacht aan uw persoonlijke ontwikkeling zodat u (nog) beter in staat bent uw doelen te realiseren. Aan het eind van de masterclass presenteert en verdedigt u de integrale HR- businesscase.

Resultaat

Na het volgen van de masterclass weet u uw HR-beleid direct af te leiden van het organisatiebeleid. U maakt de vertaling naar implicaties op tactisch/operationeel niveau. Uw HR-advies en -beleid kunt u bedrijfskundig onderbouwen en financieel kwantificeren. U versterkt hiermee uw positie (en die van HRM). Zowel in het managementteam als in de complete organisatie.

€ 5795.00

Naar de website

Post Author: