Management in de (gezondheids)zorg

Deze erkende cursus management in de gezondheidszorg bestaat uit een tiental modules waarin je stap voor stap alle kennis opdoet die je nodig hebt. Zo ga jij straks goed van start als manager in de gezondheidszorg.

 • Gezondheidszorg in Nederland
  Je maakt kennis met het systeem van gezondheidszorg in Nederland. Je leert hoe de gezondheidszorg is georganiseerd, en hoe de zorginstellingen en de ziektekostenverzekeraar samenwerken.
 • Wet- en regelgeving
  Je leert aan welke wettelijke verplichtingen de gezondheidszorg moet voldoen, en maakt kennis met het gezondheidsrecht.
 • Organisatie
  Je bekijkt een organisatie in de gezondheidszorg van dichtbij, en leert hoe deze is opgebouwd.
 • Management
  Je maakt kennis met de verschillende managementstijlen die binnen de gezondheidszorg worden gehanteerd. Je leert verschillende managementmodellen en ?theorieën kennen.
 • Procesbesturing
  Eén van de belangrijkste taken van de manager is het aansturen van processen. Je leert hoe je leiding kunt geven aan de processen binnen de gezondheidszorg.
 • Communicatie
  Binnen de gezondheidszorg gelden specifieke regels voor communicatie en informatievoorziening. De juiste informatie kan intern van levensbelang zijn, maar wanneer de verkeerde informatie naar buiten lekt kan een grote imagoschade het gevolg zijn. Je leert hoe je omgaat met het communicatie- en informatiebeleid van een organisatie.
 • Sociaal beleid
  Als manager ben je verantwoordelijk voor het aannemen van goed gekwalificeerd personeel. Je leert hoe je omgaat met het personeelsbeleid binnen de gezondheidszorg.
 • Economie
  Natuurlijk is het de bedoeling dat de beste resultaten worden bereikt tegen zo laag mogelijke kosten. Je maakt kennis met een aantal bedrijfseconomische aspecten die je gaan helpen dit te realiseren.
 • Marketing en kwaliteit
  Je maakt kennis met een aantal marketingstrategieën die je kunt toepassen binnen de gezondheidszorg, en je leert de beginselen van kwaliteitsmanagement.
 • Gedrag
  Sturen op gedrag is essentieel voor elke manager, maar is nog belangrijker voor management in de gezondheidszorg. Je verdiept je in motivatie en conflicthantering.

€ 0.00

Naar de website

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *