Maintenance management installatietechniek

Maintenance management installatietechniek

Als gesprekspartner voor de opdrachtgever bevindt u zich vaak in het spanningsveld tussen de operatie en uw eigen organisatie. De opdrachtgever is kritisch en verwacht steeds meer van u als maintenancepartner. Waar eerst de focus op onderhouden van gebouwgebonden installaties lag, krijgt u nu steeds vaker te maken met meer verantwoordelijkheden én risico’s door bijvoorbeeld prestatiecontracten. Deze contracten vragen van u de opdrachtgever te ontzorgen op het gebied van bedrijfszekerheid, betrouwbaarheid, veiligheid-, milieuaspecten en duurzaamheid.

Meerwaarde maintenance management courses

Om in te kunnen spelen op de groeiende eisen van uw opdrachtgevers heeft u een adviserende, proactieve houding nodig. Inzicht in onder andere onderhoudsmanagement, – methodes en engineering, assetmanagement en kennis op het gebied van veiligheid, gezondheid en wetgeving is onontbeerlijk. Daarnaast is kennis van bedrijfskundige aspecten en project- en contractmanagement minstens zo belangrijk. Al deze aspecten komen aan bod in de opleiding Maintenance management installatietechniek. Ook de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden krijgt bijzondere aandacht in onze maintenance management course. Als succesvolle gesprekspartner bouwt u immers een duurzame samenwerking op met uw opdrachtgever.

Doelgroep

U beschikt over een mbo- of hbo-diploma richting techniek en u heeft tussen de 3 en 10 jaar werkervaring op bachelorniveau. U werkt in de installatietechniek of bent in brede zin betrokken bij onderhoudsmanagement van (complexe) gebouwgebonden installaties of contracten. Een managementfunctie ligt voor u als maintenance engineer, technisch beheerder, projectleider, contractmanager, teamleider of als medewerker op een inspectieafdeling in het verschiet. U zoekt daarom een maintenance management opleiding waarin u uw kennis verder kunt verdiepen.

Werkvorm

U bestudeert zelfstandig de nodige theorie en onder leiding van onze ervaren praktijkdocenten gaat u aan de slag met vraagstukken en/of analyses uit de praktijk. Tijdens de opleiding Maintenance management wisselt theorie en praktijk elkaar continu af door verschillende opdrachten, voorbeelden en praktijkcases. Een persoonlijke begeleider ondersteunt u gedurende de hele opleiding en begeleidt u met een afstudeeropdracht over maintenancevraagstuk uit uw eigen werkomgeving.

Kwaliteit opleiding Maintenance management

Experts begeleiden u in het leerproces en een adviescommissie bewaakt de kwaliteit. We sluiten optimaal aan bij de beroepspraktijk van onze deelnemers. Action Based Learning, zoals we dit noemen, is dé specialiteit van Avans+.

Lidmaatschap NVDO

U ontvangt bij de start van onze maintenance management courses een lidmaatschap bij de NVDO. Daardoor kunt u tijdens de opleiding gebruikmaken van de diensten van de NVDO. Zo kunt u onder andere seminars bijwonen, workshops volgen of deelnemen aan excursies.

Resultaat

Na succesvolle afronding van de opleiding Maintenance management installatietechniek heeft u een gedegen visie op integraal onderhoud ontwikkeld.

U bent in staat om:

  • de opdrachtgever te adviseren over de onderhoudsstrategie in relatie tot de organisatie- strategie (vanuit relevant inzicht in financiële en bedrijfskundige processen);
  • integraal verbanden te leggen en verbetervoorstellen te doen over continuïteit, betrouwbaarheid, bedrijfszekerheid en veiligheid van de te beheren installaties;
  • prestaties te kunnen borgen en bewaken zodat de levensduur van een installatie geoptimaliseerd wordt (zuiniger, duurzamer en/of efficiënter), anticiperend op ontwikkelingen in de energiemarkt;
  • projecten te managen waarbij u samenwerkt met de opdrachtgever (in het kader van MJOP en prestatiecontracten);
  • de opdrachtgever te adviseren, rekening houdend met actuele ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, wetgeving, certificeringen en gezondheid (milieu en energie);
  • een duurzame samenwerking te realiseren met opdrachtgevers.

€ 8695.00

Naar de website

Post Author: