Leidinggevende integraal kindcentrum

Magistrum – Leidinggevende Integraal Kindcentrum

Lokale en regionale organisaties in het primair en de kinderopvang werken steeds vaker samen aan het vormgeven van Integrale Kindcentra (IKC’s). Een belangrijke factor bij de verder ontwikkeling van IKC’s is de rol van de leidinggevende en de wijze waarop het leiderschap en het management in de organisatie wordt vormgegeven.

Leidinggeven aan en binnen een IKC vraagt om specifieke kennis en vaardigheden van leiderschap, bijvoorbeeld  op het gebied van interdisciplinair werken en ondernemerschap. Tijdens de opleiding leidinggevende IKC werkt u vanuit uw eigen beroepspraktijk aan het vergroten van die kennis en vaardigheden.

Doelgroep

Directeuren PO en leidinggevenden binnen de opvang die betrokken zijn bij de ontwikkeling van een IKC en zich als leidinggevende daarin verder willen ontwikkelen. Zij willen dit doen in een gemengde groep waarin de pedagogische en didactische expertise van beide werkvelden bij elkaar komt en onderwerp zijn van het leren.   

Werkvorm

Uitgangspunt is uw eigen beroepspraktijk. We reiken u actuele kennis en ervaringen aan op het gebied van de IKC ontwikkeling. U wordt gevraagd deze kennis en ervaringen toe te passen op uw eigen beroepspraktijk. U werkt in groepen om individuele leervragen, leerdoelen en casuïstiek te bespreken.

Tijdens de opleiding maakt u uiteindelijk een stappenplan om uw integraal kindcentrum te realiseren. Hierbij wordt u geïnspireerd en begeleid door verschillende docenten die ervaring hebben in de praktijk.

Resultaat

Na het volgen van deze opleiding bent u in staat om:

  • De visie van het Integraal Kindcentrum weer te geven en te verdedigen en aanspreekpunt te zijn voor de gemeenschap
  • De ontwikkeling van een IKC te beargumenteren en laten zien aan verschillende partijen (MR/OC, gemeenste, inspectie, GGD)
  • Verschillen en overeenkomsten aan te geven van de wettelijke kaders WPO en WKO die betrekking hebben op het IKC
  • Een stappenplan te maken voor Integrale Kindcentra, met deelprocessen
  • Een verantwoorde bedrijfsvoering te voeren (juridisch, HR beleid, huisvesting en financieel) voor uw IKC
  • Problemen op te lossen in de organisatie en bedrijfsvoering, die voorkomen uit de tegenstelling tussen publiek en private kaders ( en opvang)
  • De eigen rol te beoordelen binnen het ontwikkelproces

€ 3835.00

Naar de website

Post Author: