Kwaliteitszorg voor hbo-verpleegkundigen

Kwaliteitszorg voor hbo-verpleegkundigen

Kwaliteitszorg betekent dat u uw eigen handelen systematisch verantwoordt, evalueert en bijstuurt. Dit is een belangrijk onderdeel van uw werk als verpleegkundige. Het stelt eisen aan uw professionele kennis, houding en vaardigheden. U heeft een kritische en reflectieve houding nodig ten aanzien van uw eigen werk, dat van uw team en van de organisatie als geheel. Kennis en vaardigheden rondom evidence-based practice zijn cruciaal om kwalitatief goede zorg te kunnen leveren. U voert (praktijkgericht) onderzoek uit om de effectiviteit en efficiëntie van uw eigen beroepsuitoefening te verantwoorden, te toetsen en bij te stellen.

Losse postbachelormodules voor hbo-verpleegkundigen

Deze Module Kwaliteitszorg voor hbo-verpleegkundigen is samen met de module Evidence- based practice voor hbo-verpleegkundigen en de module Klinisch redeneren voor hbo- verpleegkundigen een complete postbachelor.

Doelgroep

Deze postbachelormodule is bedoeld voor verpleegkundigen die vóór 2010 zijn afgestudeerd als hbo-verpleegkundige. Het is belangrijk dat u hbo-bachelor denk- en werkniveau hebt. Deze opleiding is in het leven geroepen voor hbo-verpleegkundigen die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van kwaliteitszorg.

Tijdens uw (voor)opleiding heeft u al kennisgemaakt met kwaliteitszorg. Daarnaast heeft u de module Evidence-based practice (EBP) voor hbo-verpleegkundigen succesvol afgerond. Het is een pré als u al kennis heeft opgedaan en vaardigheden hebt ontwikkeld om kwaliteitsverbeteringen te bereiken.

Werkvorm

Het beroepsprofiel Verpleegkundige 2020 beschrijft de 7 CanMeds-rollen en de bijbehorende competenties. Hieraan moeten verpleegkundigen voldoen om de titel Bachelor of Nursing te behalen. Deze rollen vormen de basis voor de module Kwaliteitszorg. U ontwikkelt hierin de competenties die behoren bij:

  • De rol van reflectieve EBP-professional (CanMeds-rol 4). Daarbij werkt u aan de bevordering en ontwikkeling van de verpleegkundige beroepsgroep, uw eigen deskundigheid en die van uw collega’s.
  • De rol van de professional en kwaliteitsbevorderaar (CanMEDS-rol 7). Daarbij meet en screent u de zorgverlening op individueel niveau én op organisatieniveau. U borgt en verbetert daarbij de kwaliteit van zorg.

Resultaat

Na het volgen van deze module bent u op de hoogte van alle relevante wet- en regelgeving voor goede verpleegkundige zorg. U kunt de kwaliteit van zorg op een systematische en kritische manier meten en hier verbetervoorstellen voor schrijven.

€ 550.00

Naar de website

Post Author: