Kwaliteitsbewustzijn op laboratoria

Kwaliteitsbewustzijn op laboratoria

Werkt u op een laboratorium met een kwaliteitsmanagementsysteem (ISO, GMP, GLP, et cetera)? Dan bent u medeverantwoordelijk voor kwaliteit. Maar wat is het nut van al die regelgeving? Wat doet u bij afwijkingen? Hoe bereidt u zich voor op audits? En, hoe houdt u het kwaliteitssysteem levendig? In deze cursus krijgt u antwoord op deze en andere vragen. Deze cursus is ook zeer geschikt om samen met collega’s te volgen. Hiervoor bieden wij ook incompanytrajecten aan.

Doelgroep

U gaat voor het eerst met een kwaliteitssysteem gaat werken. Of u heeft enige ervaring met het werken volgens een kwaliteitssysteem, maar behoefte aan opfrissing. U heeft er last van als er niet volgens het kwaliteitssysteem wordt gewerkt. Na deelname aan deze cursus kunt u nut en noodzaak van een kwaliteitssysteem motiveren, uw verantwoordelijkheid benoemen en actief preventieve maatregelen nemen, bijvoorbeeld volgens de 4-O-systematiek. U beschikt over minimaal mbo-niveau.

Werkvorm

Deze cursus is zeer interactief van opzet. Een vraag- en antwoordspel over nut en noodzaak van kwaliteit, om te peilen hoe alle deelnemers hierover denken, maakt hier onderdeel van uit. Vervolgens krijgt u praktijkcases, waarmee de docent de achtergronden van kwaliteitsmanagement zal uitleggen.

Voorafgaand aan de cursus kunt u eigen praktijkvoorbeelden inbrengen, die door de docent worden verwerkt in het lesprogramma. De docent heeft ruime ervaring met het invoeren en evalueren van kwaliteitssystemen op laboratoria.

Resultaat

Na deze cursus kunt u: + nut en noodzaak van een kwaliteitssysteem beschrijven;

  • in teamverband de eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot kwaliteit benoemen;
  • een proactieve houding aannemen;
  • corrigerende en preventieve maatregelen nemen volgens de 4-O-systematiek.

€ 550.00

Naar de website

Post Author: