Kunstgeschiedenis

Na het afronden van de cursus Kunstgeschiedenis kijk je met andere ogen naar kunstobjecten. Je hebt je kennis over kunst en cultuur verdiept, bent in staat om te beschrijven wat je ziet en kunt verbanden leggen tussen kunst van vroeger en nu.

€ 30.40

Naar de website

Post Author: