"Kostencalculatie"

De erkende cursus Kostencalculatie leert je de belangrijkste berekeningen op het gebied van kosten en verkopen uit te voeren. Zo kun jij straks moeiteloos berekenen wat iets daadwerkelijk heeft gekost, en wat het heeft opgebracht.  

De cursus bestaat uit een aantal onderdelen:

 • Inleiding in de kostprijscalculatie
  Je begint bij de basishandelingen voor de kostprijscalculatie. Je frist je rekenkennis op en leert hoe het ook al weer zat met de volgorde van berekeningen, breuken, procenten en promilles, gemiddelden en machtsverheffen.
   
 • Basisberekeningen
  Nu je jouw kennis weer hebt opgefrist begint het echte werk. Je oefent met het berekenen van de BTW, het omrekenen in vreemde valuta, het in rekening brengen van kortingen en het registreren van inkoopkosten.
   
 • Resultaten
  Naast de berekening van de kosten wil je ook weten welke resultaten het bedrijf behaald heeft. Je oefent met het berekenen van het bezettingsresultaat, het verkoopresultaat en het bedrijfsresultaat.
   
 • De opslagmethode
  Een veel gebruikte methode om kosten te verdelen over de producten is de opslagmethode. Je leert hoe deze methode in elkaar steekt en hoe je manuren en machine-uren kunt meenemen in de berekening van de kostprijs.
   
 • Variabele kosten
  Variabele kosten maken het berekenen van een kostprijs moeilijker. Je maakt kennis met Direct Costing en leert hoe je een break-evenanalyse voor verschillende soorten ondernemingen maakt.
   
 • Afschrijvingen en belastingen
  Andere kosten die komen kijken bij de berekening zijn afschrijvingen en belastingen. Je leert hoe je afschrijvingen kunt doorberekenen in de kostprijs en maakt kennis met de belastingen die een bedrijf moet betalen.   

€ 0.00

Naar de website

Post Author: ifonhof

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *