IT, technology en Business innovation

Opleiding IT, Technology & Business Innovation

Dat er veel verandert is een feit. Een snelle wereld, waarin anders gecommuniceerd en samengewerkt wordt dan 10 jaar geleden. In een toenemende digitale wereld wordt de beschikbaarheid, integriteit en waarborging van de vertrouwelijkheid van data met de dag belangrijker. Nieuwe business kansen door het data gestuurd kunnen werken met big data, toepassingen voor ‘the internet of things’ en andere ‘disruptive technologies’ gaan gepaard met nieuwe bedreigingen die uit deze techniek voortkomen.

Het is belangrijk voor u als manager of finance professional om deze werkvelden binnen de digitale transformatie eigen te maken. En bovenal in te zien hoe door middel van een goede cyber security, bijvoorbeeld gebruik makend van block chain technologie, met vertrouwen met deze technologie gewerkt kan worden.

Heeft u een helder beeld van deze fundamentele veranderingen en de impact ervan op uw organisatie? En hebben andere stakeholders in de omgeving van uw organisatie hetzelfde beeld? En zo ja, kunt u andere stakeholders de juiste vragen stellen zodat u de business partner kunt zijn op deze onderwerpen?

Bent u in staat om uw organisatie te begeleiden in de beweging van lineaire naar exponentiële groei van technologische ontwikkelingen? Na het volgen van deze module IT, Technology & Business Innovation wel.

Doelgroep

U denkt en werkt minimaal op hbo-niveau en u heeft ten minste drie jaar werkervaring als finance professional. U heeft behoefte aan meer actuele en inhoudelijke kennis op het gebied van IT, Technology & Business Innovation. In uw rol als manager of adviseur wilt u werken met de nieuwste technologische ontwikkelingen en optreden als adviseur richting het management over de toegevoegde waarde van nieuwe ontwikkelingen voor uw organisatie.

Het maakt niet uit in welke sector of branche u werkzaam bent.

Werkvorm

Uw persoonlijke ontwikkeling staat centraal. Het team aan docenten, coaches en opleidingsmanagers begeleidt u in het bereiken van uw eigen doelen. De theorie wordt toegepast op uw eigen business case. U leert het beste uit uzelf te halen en past het direct toe in uw organisatie. De interactie met andere deelnemers werkt inspirerend in het uitwisselen van kennis en ervaringen. Zo levert uw studie direct resultaat op!

Verdiepen en verbreden bij Avans+

IT, Technology & Business Innovation is ook onderdeel van onze Master in Controlling. Voor elk vraagstuk wat u heeft, bieden wij een passende module. U kunt steeds vanuit een andere invalshoek op uw eigen vraagstuk(ken) voortborduren. Avans⁺ biedt u zo een programma op maat.

Resultaat

U zult na de opleiding IT, Technology & Business Innovation merken dat u beter in staat bent om technologische ontwikkelingen te doorgronden en te bepalen wat deze voor waarde hebben voor uw organisatie.. U leert werken met nieuwe technologieën en hiervoor draagvlak te creëren binnen uw organisatie.

€ 1750.00

Naar de website

Post Author: