Gasveiligheid in het laboratorium

Gasveiligheid in het laboratorium

Bij het werken met gassen wordt u geconfronteerd met unieke veiligheidsuitdagingen. Wilt u het risico op incidenten in uw laboratorium minimaliseren (gasexplosies, vliegende cilinders, verstikking of bevriezingsverschijnselen)? Tijdens deze cursus leert u om veilig te werken met gassen en goed om te gaan met gascilinders. U maakt kennis met alle gevaren die kunnen ontstaan. Maar belangrijker nog, met de praktijktraining leert u gevaren van het werken met gas te herkennen en te voorkomen. Dit zorgt ervoor dat u bewust wordt en blijft van de risico’s van het werken met gas.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die in een laboratorium of onderzoeksomgeving omgaan met gassen en/of gascilinders. Door het praktische karakter van de cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Werkvorm

Deze cursus omvat theorie, ondersteund door presentaties en praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt in kleine groepjes van 2 à 3 deelnemers de opgedane kennis in praktijksituaties toegepast. Hierbij richten we ons op het omgaan met gascilinders, manifolds en overige appendages. Tijdens de praktijktraining wordt u begeleid door een ervaren trainer.

Indien gewenst kunnen wij de cursus ook op bij u locatie geven en toespitsen op specifieke gassen en risico’s. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Resultaat

Na het afronden van deze cursus kunt u:

  • risico’s van het werken met gassen herkennen en minimaliseren;
  • de juiste keuzes maken en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen;
  • op een adequate en veilige manier met gascilinders omgaan en deze correct aan- of afkoppelen;
  • veilig werken met gevaarlijke gassen en cryogene vloeistoffen.

U beschikt over een verhoogd veiligheidsbewustzijn en kunt een veiligere werkomgeving voor alle betrokkenen creëren.

€ 645.00

Naar de website

Post Author: