Filosoferen met kinderen

Filosoferen met kinderen

Filosoferen draagt bij aan een rijke en krachtige leeromgeving die leerlingen ondersteunt bij het maken van keuzes. Daarnaast stimuleert het hun mondelinge taalvaardigheid. Het biedt leerlingen met een minder sterk redeneervermogen handvatten voor gestructureerd en systematisch denken. Hoogbegaafde leerlingen worden door filosoferen uitgedaagd tot verdieping. Filosofische gesprekken zetten leerlingen aan tot nadenken over hun eigen handelen en hun gedrag tegenover anderen. Zo heeft filosoferen met kinderen direct een positieve invloed op het groepsklimaat.

Doelgroep

De training Filosoferen met kinderen richt zich op leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers en coördinatoren uit het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Werkvorm

Tijdens de training Filosoferen met kinderen werken we vooral praktijkgericht. Uw eigen filosofische houding is immers een essentiële voorwaarde om filosofie succesvol te introduceren bij kinderen. De gebruikte werkvormen zijn dan ook gericht op een actieve inbreng van alle deelnemers. Een analyse van uw eigen denken, het formuleren van filosofische vragen en het voeren van filosofische gesprekken staan daarbij centraal. Onderdeel van de training is om enkele filosofische gesprekken te voeren (in uw eigen groep).

Resultaat

In de training Filosoferen met kinderen ontwikkelt u een filosofische houding. U ontdekt kansen om de filosofische denk- en gespreksvaardigheden van kinderen te stimuleren. U verkent daarnaast mogelijkheden om filosoferen aan te laten sluiten bij het curriculum. Na afloop heeft u voldoende vaardigheden om filosofische gesprekken te introduceren in uw eigen groep.

€ 460.00

Naar de website

Post Author: