Deficiëntieprogramma gedrag, ethiek en besluitvorming

Deficiëntieregeling theoretische eindtermen

Als u op of na 1 november 2017 bent begonnen of overgestapt bent naar de Praktijkopleiding AA MKB, geldt een aanvullende opleidingseis met betrekking tot de theoretische eindtermen van het vakgebied Gedrag, Ethiek en Besluitvorming (GEB). Alleen als de CEA eindtermen van dit vakgebied onvoldoende in uw theoretische opleiding zijn of waren afgedekt.

Dit is zo wanneer u:
+ vóór 1 september 2017 de volledige theoretische opleiding (AA of RA) heeft afgerond;
+ het post-hbo deel van de AA-opleiding na 1 september 2017 op basis van de oude CEA-eindtermen heeft afgerond of nog volgt/moet afronden;
+ eerder bent overgestapt naar de Praktijkopleiding AA MKB en u uw persoonlijke ontwikkelingsplan niet uiterlijk 15 november 2017 heeft ingediend (en uiterlijk 31 januari 2018 als voldoende laten beoordelen).

Het kan zo zijn wanneer u:
+ na 1 september 2017 een postmaster RA-opleiding op basis van de oude CEA-eindtermen heeft afgerond of nog volgt/moet afronden.

Wanneer u twijfelt of u wel of niet aan de CEA-eindtermen voor GEB heeft voldaan, kunt u hierover contact opnemen met uw opleiding. De NBA kan om een verklaring van de opleiding vragen waaruit blijkt dat u aan de nieuwe CEA-eindtermen heeft voldaan.

Wegwerken van deficiënties

Door het volgen van het Deficiëntieprogramma gedrag, ethiek en besluitvorming van 3 dagdelen voldoet u aan de CEA eindtermen van dit vakgebied.

Doelgroep

U heeft deficiënties in het vakgebied GEB en u wil deze wegwerken door middel van het volgen van een kort opleidingsprogramma. Het Deficiëntieprogramma gedrag, ethiek en besluitvorming sluit dan goed aan.

Werkvorm

U volgt 3 dagdelen les en sluit deze af met een kennistoets en een paper. Aan het einde van het deficiëntieprogramma vindt een mondeling examen plaats van 30 minuten.

Resultaat

Met dit deficiëntieprogramma zorgt u ervoor dat u aan de eindtermen 2016 voor het onderdeel gedrag, ethiek en besluitvorming voldoet.

€ 995.00

Naar de website

Post Author: