Coördinator Wetenschap en Technologie

Coördinator Wetenschap en Technologie

Waarom kan een vliegtuig vliegen en blijft een schip drijven? Hoe werkt een QR code? Hoe ontstaat regen, sneeuw of hagel? Wanneer is het volle maan? Waarom is een banaan krom?

Dit zijn vragen die kinderen dagelijks stellen. Deze vragen zijn relevant voor hun ontwikkeling en het zijn vragen die aansluiten bij wat wij onder wetenschap en technologie (W&T) verstaan. Stimuleert u deze nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding van kinderen? Ontwikkel u tot coördinator wetenschap en technologie (W&T) en geef vorm aan onderzoekend en ontwerpend leren. Wordt innovator W&T/OOL binnen jouw eigen school of bestuur.

DOELGROEP

De opleiding is voor leerkrachten uit het (speciaal) basisonderwijs. Als leerkracht maakt u deel uit van een onderwijsteam wat open staat voor innovatie en gericht is op het leren in de toekomst. U bent naast uw lesgevende taken binnen de eigen organisatie bezig met het kennisoverdracht aan collega’s en beleidsontwikkeling gericht op het gebied van Wetenschap & Techniek en Onderzoekend en Ontwerpend Leren.

Het is gewenst dat u minimaal 2 jaar ervaring in het onderwijs heeft opgedaan. Steun van de directie en een team dat open staat voor innovatie is een pré.

WERKVORM

De opleiding bestaat uit 15 docent gestuurde bijeenkomsten en 2 bijeenkomsten in leerteams.

De bijeenkomsten bieden een zorgvuldig uitgebalanceerde combinatie van theoretische achtergronden en de praktische toepassing daarvan binnen uw eigen organisatie. U volgt iedere 2 weken bijeenkomsten die verzorgd worden door docenten uit de onderwijspraktijk die deskundig zijn binnen het vakgebied W&T en Ontwerpend en onderzoekend leren.  

RESULTAAT

Na het afronden van de opleiding bent u in staat om:

  • Als leerkracht zelf uitdagend wetenschap en technologie onderwijs te organiseren in de eigen klas en integreren met andere leergebieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan W&T gebruiken als inspirerende context voor taal en rekenen/wiskunde. 
  • Als leerkracht zelf de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) toepassen in wereldoriëntatievakken en assistentie daarbuiten. 
  • Inhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden inzetten om collega’s te inspireren, ondersteunen en begeleiden bij het realiseren van W&T/OOL onderwijs.
  • Schoolbeleid te formuleren ten aanzien van wetenschap en technologie onderwijs op de basisschool. Te denken valt aan het schrijven van een meerjarenplan voor invoering van W&T/OOL, het schrijven van een verbeterplan of deelplannen maken voor aspecten als hoogbegaafdenonderwijs, ouderbetrokkenheid, etc.

€ 2635.00

Naar de website

Post Author: