Communicatie voor hbo-verpleegkundigen

Module Communicatie voor hbo-verpleegkundigen

De communicatie tussen een professional en zorgvrager is een essentieel onderdeel van goede zorg. Goede communicatie is met name van belang om een goede vertrouwensrelatie met de zorgvrager op te bouwen. De zorgvragers hebben als prioriteit dat de professional hen serieus neemt, open is en goed luistert.

U voert dagelijks gesprekken met zorgvragers, collega’s en andere zorgprofessionals. Met uw vakkennis en expertise verzorgt, begeleidt, ondersteunt en adviseert u hen. Uw communicatiestijl en gesprekstechnieken zijn bepalend voor het verloop en het resultaat van uw gesprek. Toch wilt u op een efficiente wijze communicatie als een krachtig instrumentarium kunnen inzetten.

Doelgroep

Deze module is bedoeld voor alle professionals binnen de gezondheidszorg.

Werkvorm

Tijdens de interactieve bijeenkomsten wisselen theorie en praktijk elkaar af. Er wordt voortdurend de relatie gelegd met uw eigen beroepspraktijk. Er wordt veel geoefend met eigen casuïstiek afgewisseld met rollenspellen.

Resultaat

Na het volgen van deze postbachelormodule beheerst u communicatievaardigheden en heeft u inzicht in gespreksstructuren, zodat u in staat bent om gesprekken te sturen en zo het beoogde resultaat te behalen.

€ 550.00

Naar de website

Post Author: