HBO Oriëntatie bedrijfseconomie

Het korte HBO-programma Oriëntatie bedrijfseconomie is onderdeel van de NVAO-geaccrediteerde HBO-bachelor Bedrijfseconomie en biedt een goede basiskennis. Onderwerpen zijn o.a. het maken van kostenberekeningen en analyses. € 329.00 Naar de website

Associate degree Facility management

De door de overheid erkende Associate degree Facility management ligt qua niveau tussen MBO 4 en HBO. Naast het erkende getuigschrift behaal je voor iedere module een certificaat. Dit kan worden ingebracht om vrijstelling aan te vragen bij de bachelor. € 189.00 Naar de website

HBO Vormgeving apps en games

Het korte HBO-programma Vormgeving en apps is onderdeel van de bachelor CMD en gaat uitgebreid in op het creëren van een concept tot het ontwerpen van het eindproduct: een app. Studeer thuis of klassikaal, altijd met persoonlijke begeleiding. € 329.00 Naar de website

HBO Bestuurlijke informatievoorziening (BIV®)

Het korte HBO-programma Bestuurlijke informatievoorziening is onderdeel van de bachelor SPD Bedrijfsadministratie en gaat in op het inrichten en beheersen van bedrijfsprocessen. Volg de studie thuis of klassikaal, altijd met persoonlijke begeleiding. € 279.00 Naar de website

Werken met baby’s in de kinderopvang

De cursus Werken met baby’s in de kinderopvang is ontwikkeld op basis van de MBO-opleiding. Je hebt geen vooropleiding nodig en je krijgt intensieve begeleiding door ervaren docenten. Vanaf 2018 stellen veel kinderopvangorganisaties de scholingseis voor werken met baby’s verplicht. € 119.00 Naar de website

HBO Ergometrie en inspanningsfysiologie

Het korte HBO-programma Ergometrie en inspanningsfysiologie is onderdeel van de HBO-bachelor Hartfunctielaborant en behandelt wat er tijdens inspanning in het hart gebeurt. Volg deze studie thuis, altijd met persoonlijke begeleiding. € 329.00 Naar de website

Kort MBO Management assistant

Het korte MBO-programma Management assistant omvat de volledige MBO-opleiding, met uitzondering van de BPV (stage), de keuzemodules en de algemene modules. Het diploma geeft vrijstellingen bij de volledige MBO-opleiding. € 64.00 Naar de website

MBO-basisopleiding Management assistant

De MBO-basisopleiding Management assistant omvat de belangrijkste modules uit de volledige MBO-opleiding In korte tijd leer je de basis van het vak. Het diploma geeft vrijstellingen bij de volledige MBO-opleiding. € 69.00 Naar de website

MBO Management assistant

Deze erkende MBO 4-opleiding bereidt voor op een uitdagende functie als directiesecretaresse of managementassistent. De opleiding voldoet aan de meest recente eisen vanuit de overheid. Studeer met intensieve begeleiding, ook tijdens de stage. € 50.15 Naar de website

Associate degree Retailmanagement

De door de overheid erkende Associate degree Retailmanagement ligt qua niveau tussen MBO 4 en HBO. Naast het erkende getuigschrift behaal je voor iedere module een certificaat. Dit kan worden ingebracht om vrijstelling aan te vragen bij de bachelor. € 189.00 Naar de website