Masterclassmodule Strategisch marketing management

Wilt u leren hoe u een succesvol strategisch marketing beleid ontwikkelt? De markt waarin uw organisatie werkzaam is beter te analyseren? De behoeftes van uw klanten scherp te formuleren? Dan is de Masterclassmodule Strategisch Marketing Management voor u.  Naast het kunnen bepalen van de marketing strategie is het essentieel om deze goed te kunnen vertalen […]

Bachelor Verpleegkunde (hbo-v) voor gespecialiseerde verpleegkundigen

De zorginstellingen in Nederland zijn bezig om de acute en intensieve zorg toekomstbestendig te organiseren. Nieuwe richtlijnen en kwaliteitseisen voor de inrichting van Intensive Care en Spoedeisende hulp afdelingen maken dat (kleinere/regionale) ziekenhuizen hun IC/SEH-zorg anders moeten organiseren. Het doel is om de continuïteit en kwaliteit van zorg voor de ernstige zieke en kwetsbare patiënt […]

Vooropleiding praktijkondersteuner (POH)

Vooropleiding praktijkondersteuner (POH) Na de diagnose van de huisarts begeleiden praktijkondersteuners cliënten in het omgaan met hun chronische aandoening, zoals diabetes mellitus type II, cardiovasculair risicomanagement, astma en COPD. Deze zorg vindt plaatst tijdens spreekuren waarin voorlichting en educatie centraal staan. De opleiding POH biedt u de juiste basis voor de functie van praktijkondersteuner in […]

Master leiderschap in onderwijs

Master leiderschap in onderwijs Directeuren en bestuurders van onderwijsorganisaties moeten zich meer dan ooit bezig houden met politieke invloeden, samenwerking, positionering, krimp en groei, innovatie en exploitatie. Er wordt van hen bedrijfsmatig, ondernemend en naar buiten gericht leiderschap verwacht. Ze moeten in staat zijn om een lerende organisatie te ontwikkelen en innovaties te initiëren. Dit vraagt […]

Masterclass Bedrijfskundige benadering van verzuim

U bent een professional op het gebied van verzuim- en inkomensmanagement. U wilt uw blik en werkaanpak vanuit een bedrijfskundig perspectief verruimen. U wilt meer aandacht hebben voor een overkoepelende aanpak, gebaseerd op bedrijfskundige expertise. € 0.00 Naar de website

Projectmatig werken voor hbo-verpleegkundigen

Projectmatig werken voor hbo-verpleegkundigen De module Projectmatig werken voor hbo-verpleegkundigen staat in het teken van samenwerken binnen de zorg om, op basis van de huidige vraagstukken en (zorg)problemen, nieuwe innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. Projectmatig werken kan helpen om uw rol als kwaliteitsverbeteraar effectief en efficiënt uit te voeren. In deze module leert u […]

Train de trainer voor laboratoriummedewerkers

Train de trainer voor laboratoriummedewerkers Vaak zijn trainers, werkveldbegeleiders en collega’s op grond van hun specifieke vakinhoudelijke kennis en vaardigheden actief binnen het overdragen van kennis, vaardigheden en beroepshouding. Tijdens deze cursus verwerft u kennis en verbreedt u uw pedagogische en didactische vaardigheden op het gebied van inwerken, opleiden en begeleiden van collega’s of studenten. […]

Kwetsbare ouderen voor hbo-verpleegkundigen

Module Kwetsbare ouderen voor hbo-verpleegkundigen Nederland vergrijst. Het aantal 65- plussers neemt toe: in 2012 waren er nog 2,7 miljoen 65- plussers, in 2041 zullen dat er 4,7 miljoen zijn. Tot 2060 blijft het aantal schommelen rond 4,7 miljoen. Niet alleen het aantal ouderen zal toenemen de komende jaren. Vanaf 2025 neemt ook de groep […]

Masterclass Gegevensbescherming

Vanaf 1 mei 2018 gelden er nieuwe Europese regels op het gebied van privacy- en gegevensbescherming. Dit raakt vele gebieden van uw organisatie. Belangrijk daarvoor is dat u op de hoogte bent van de theoretische en juridische basis. Wat mag u nog wel en wat absoluut niet meer? Maar nog belangrijker is wat dit voor […]

Communicatie voor hbo-verpleegkundigen

Module Communicatie voor hbo-verpleegkundigen De communicatie tussen een professional en zorgvrager is een essentieel onderdeel van goede zorg. Goede communicatie is met name van belang om een goede vertrouwensrelatie met de zorgvrager op te bouwen. De zorgvragers hebben als prioriteit dat de professional hen serieus neemt, open is en goed luistert. U voert dagelijks gesprekken […]

Privacybescherming

Op 25 mei 2018 zijn alle Europese publieke organisaties en veel private ondernemingen verplicht een gekwalificeerde Data Protection Officer (DPO)/Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Een functie die meer vraagt dan alleen de theoretische en juridische basis. Vanuit deze basis ontwikkelt u gedurende de opleiding privacy officer een privacybeleid en implementatieplan, zodat u aan alle […]