Communicatie voor hbo-verpleegkundigen

Module Communicatie voor hbo-verpleegkundigen De communicatie tussen een professional en zorgvrager is een essentieel onderdeel van goede zorg. Goede communicatie is met name van belang om een goede vertrouwensrelatie met de zorgvrager op te bouwen. De zorgvragers hebben als prioriteit dat de professional hen serieus neemt, open is en goed luistert. U voert dagelijks gesprekken […]

Material handling

Material handling Iets voor u? U denkt en werkt minimaal op bachelorniveau. U heeft al enkele jaren logistieke werkervaring. U zoekt praktische oplossingen voor uw material handling problemen. Doelgroep U denkt en werkt minimaal op bachelorniveau. Daarnaast heeft u enkele jaren logistieke werkervaring binnen uw eigen organisatie of als consultant. Werkvorm U bestudeert literatuur. In […]

Bedrijfskundige leergang voor de Risk management consultant (basis)

Bedrijfskundige leergang voor de Risk management consultant (basis) Organisaties hebben te maken met risico’s die soms diep in organisaties (-processen) verborgen zijn. Bestuurders laten zich, bij de het in kaart brengen van deze risico’s, vaak bijstaan door professionals die de problematiek vanuit hun eigen specialisme benaderen. Wat echter veelal ontbreekt is de duidelijke samenhang tussen de […]

Bedrijfskundige leergang voor Verzuim- en inkomensspecialisten (basis)

Bedrijfskundige leergang voor Verzuim- en inkomensspecialisten (basis) Organisaties hebben te maken met (hoge) schadelast door verzuim. Bij de aanpak hiervan laten zij zich bijstaan door professionals die de problematiek vanuit hun eigen specialisme benaderen. Veelal ontbreekt het vermogen om verzuim organisatie breed te zien en komt men niet tot een structurele oplossing waardoor kostbare energie […]

Postbachelor opleiding e-Learning

E-LEARNING Leren, opleiden en kennisdelen veranderen in elk type organisatie. Allerlei opleidings- en leerprocessen worden nu op een krachtige en blended manier ontworpen. Of u nu trainer, onderwijskundig ontwerper, online uitgever, opleidingskundige of HR professional bent, kennis van e-Learning is noodzakelijke en waardevol. Met deze in Nederland unieke opleiding legt u een goede basis. DOELGROEP […]

ISO 45001: praktisch omgaan met het betrekken van medewerkers

Inleiding ISO 45001 hecht veel belang aan goed informeren en communiceren met medewerkers en aan een goed draagvlak voor de uitvoering. Ook stelt deze norm dat aan de Arbowetgeving moet worden voldaan. De Arbowet eist in artikel 8 ‘Voorlichting en onderricht’ dat medewerkers doeltreffend worden geïnformeerd over de risico’s die ze lopen en de maatregelen […]

Klinisch redeneren en indiceren (1e lijn)

Klinisch redeneren en indiceren (1e lijn) Met de invoering van de ‘Aanspraak Wijkverpleging’ in de Zorgverzekeringswet wordt aan de wijkverpleegkundige een belangrijke rol toegekend als de eerste toegang tot professionele zorg. Dit betekent dat de wijkverpleegkundige een essentiële rol toebedeeld wordt als indicatiesteller van verpleging en verzorging van de cliënt in de thuissituatie en zorg […]

Specialist hoogbegaafdheid en differentiatie

Specialist hoogbegaafdheid en differentiatie Een specialist hoogbegaafdheid en differentiatie is een expert op het gebied van excellentie en differentiatie. De specialist is in staat om een beleidsplan of verbeterplan voor de eigen school (of meerdere scholen binnen een bestuur) te schrijven. De specialist voert praktijkgericht onderzoek uit en vervult een initiërende en stimulerende taak ten […]

Masterclassmodule Enterprise Engineering

Enterprise Engineering is een discipline die definitief de kloof overbrugt tussen business en ICT. In Enterprise Engineering wordt een organisatie primair beschouwd als een doelgericht ontworpen systeem. Het veranderen van een organisatie betekent dus het herontwerpen en het herinrichten ervan. Alleen op die manier kan eenheid en samenhang worden verkregen en behouden. Doelgroep De masterclassmodule […]

Awareness cyber security

Inleiding Bent u zich bewust van uw zorgplicht? Hoe voorkomt u een hack/datalek? Cyber security is een onderwerp dat binnen veel organisaties hoog op de agenda staat. Vooral sinds de invoering van de Wet Meldplicht Datalekken (2016) is dit een veelbesproken onderwerp. De technologische ontwikkelingen stellen ons in staat efficiënter en effectiever te werken en […]